Τα γνωρίσματα των μεταλλικών κατασκευών

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν μία από τις πρώτες μορφές προκατασκευής, με εντυπωσιακές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες και πολλαπλές εφαρμογές.

Μετά την βιομηχανική επανάσταση, κατά την οποία εφευρέθηκαν νέες μέθοδοι κατεργασίας των μετάλλων, επήλθε και επανάσταση στους τρόπους ανοικοδόμησης των κτιρίων. Η δυνατότητα κατασκευής με βιομηχανικές μεθόδους (μαζική παραγωγή και παράλληλη μείωση των κοστολογίων) και μορφοποίησης μεταλλικών ράβδων ποικίλων διατομών (στρόγγυλα, τετράγωνα, μασίφ), αλλά και δημιουργίας ελασμάτων (λαμαρίνες) με μεγάλα μήκη και εμβαδά, έδωσαν τρομερές δυνατότητες στην μόρφωση μεταλλικών σκελετών για την δημιουργία της φέρουσας κατασκευής κτιρίων, μεγάλου όγκου και πολλών ορόφων.

Παράλληλα δόθηκε ώθηση και σε πολλές άλλες κατασκευές, όπως γεφυρών μεγάλου ανοίγματος, αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, πλατφορμών άντλησης πετρελαίου κλπ. Οι παραδοσιακές μέθοδοι μορφοποίησης των μετάλλων (χυτές και σφυρήλατοι), έδωσαν τη θέση τους σε νέες προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους, όπως η έλαση, η έλκυση και η εφέλκυση, με επιτάχυνση του χρόνου κατασκευής, του κόστους, αλλά και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι μια από τις πρώτες μορφές προκατασκευής είναι οι μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες αντικατέστησαν τις παραδοσιακές βαριές κατασκευές από λιθοδομή, δίνοντας νέες δυνατότητες δημιουργίας χώρων με ελάχιστα φέροντα στοιχεία και όψεις, στις οποίες κυριαρχεί η διαμπερότητα και διαπερατότητα με μεγάλα γυάλινα ανοίγματα. Η μεταλλική κατασκευή θα μπορούσε να ονομασθεί ως ελαφρά προκατασκευή σε σχέση με την βαριά προκατασκευή, η οποία αφορά φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (κολώνες, δοκοί, πλάκες, διαδοκίδες). Και στις δύο περιπτώσεις η θεμελίωση και οι υπόγειοι όροφοι κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά την κλασσική μέθοδο (χύτευση επί τόπου στο εργοτάξιο).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα μέταλλα με βασικό μειονέκτημα τον υψηλό συντελεστή θερμικής διαστολής και με κύρια πλεονεκτήματα την μεγάλη αντοχή σε θλίψη – εφελκυσμό και το μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, έδωσαν διέξοδο για την μελέτη και κατασκευή χώρων μεγάλου εμβαδού με ελάχιστα υποστυλώματα και μεγάλα ύψη, κυρίως για επαγγελματική χρήση (βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά κέντρα, μάρκετ, χώρους πολλαπλών χρήσεων, θέατρα, χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ο χάλυβας (λευκός αργός σίδηρος περιεκτικότητας 3- 3,4 % σε άνθρακα ) εκτόπισε σε μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα μέταλλα, αλλά και τις παραδοσιακές μεθόδους (λίθινη κατασκευή και ξύλινη κατασκευή) για την δημιουργία φερόντων οργανισμών, λόγω των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων, όπως:
Ταχύτητα και ακρίβεια στην κατασκευή
Μεγάλες αντοχές
Μικρό βάρος
Ποικιλία μορφολογικών και αισθητικών αναζητήσεων
Ελεγμένη ποιότητα της κατασκευής (ετοιμασία των συναρμολογούμενων μερών σε εργοστασιακό περιβάλλον)
Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, αλλαγών και τροποποιήσεων
Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και αξιοποίησης εκ νέου σε διαφορετικό χώρο και πιθανά με διαφορετική χρήση κτιρίου
Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε και τα βασικά του μειονεκτήματα όπως:
Την μικρή αντοχή στην φωτιά
Την ευαισθησία στις καιρικές συνθήκες, κυρίως στην υγρασία
Το υψηλότερο κόστος σχετικά με τις συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η προστασία των φερόντων μεταλλικών κατασκευών από την φωτιά επιτυγχάνεται με τρεις βασικούς τρόπους:
τον εγκιβωτισμό του Φ.Ο (κυρίως με χυτό ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα)
την επικάλυψη του Φ.Ο (με πυράντοχα υλικά, όπως τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες ειδικών προδιαγραφών αντοχής στην φωτιά)
την επάλειψη με ειδικές πυράντοχες βαφές (χρώματα με αντίσταση στην φωτιά τουλάχιστον 60 λεπτά)
Η προστασία της φέρουσας μεταλλικής κατασκευής από την υγρασία και την διάβρωση επιτυγχάνεται με ειδικές επιφανειακές επαλείψεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η προκατασκευή προϋποθέτει την ετοιμασία των επί μέρους μερών στο εργοστάσιο, σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Η σύνδεση των μερών μεταξύ τους γίνεται επί τόπου στο εργοτάξιο, επί τη βάσει των αναλυτικών κατασκευαστικών σχεδίων της μελέτης. Τα μεγέθη και το βάρος των συναρμολογούμενων τεμαχίων απαιτούν την χρήση ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων, των γερανών, οι οποίοι έχουν δυνατότητες μετακίνησης οριζόντια, κάθετα και υπό γωνία.

Οι τρεις βασικοί τρόποι συναρμολόγησης των επί μέρους μερών της μεταλλικής κατασκευής μεταξύ τους είναι:

  • η ήλωση
  • η κοχλίωση
  • η συγκόλληση

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι πλέον βασικοί τρόποι κατασκευής – επικάλυψης ενιαίου χώρου με φέρουσα μεταλλική κατασκευή είναι οι παρακάτω:

  • Πλαισιωτή κατασκευή
  • Κατασκευή με ζευκτά – γραμμικά δικτυώματα
  • Κατασκευή με χωροδικτύωμα

Στην περίπτωση πολυωρόφων κτιρίων, τα επίπεδα των ορόφων δημιουργούνται από την ονομαζόμενη σύμμικτη κατασκευή, η οποία περιλαμβάνει κολώνες, δοκάρια, διαδοκίδες από μέταλλο και πλάκες από παραμένοντα ξυλότυπο (λαμαρίνα κυματοειδή)και έκχυτο σκυρόδεμα, ελαφρά οπλισμένο, με την προσθήκη διατμητικών ήλων για το ασφαλές δέσιμο της κατασκευής και την σωστή συνεργασία των δύο υλικών (σκυρόδεμα και χάλυβας).
Βέβαια, η ολοένα αυξανόμενη χρήση της μεταλλικής προκατασκευής για την φέρουσα κατασκευή μεγάλου εμβαδού και όγκου ειδικών, αλλά και πολυώροφων κτιρίων, μικτών χρήσεων (κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, εμπορικών και αθλητικών κέντρων κλπ), έδωσε ώθηση στην ανακάλυψη νέων υλικών και τεχνοτροπιών, που δεν χρησιμοποιούνταν παρά ελάχιστα στους συμβατικούς τρόπους κατασκευής.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Για την ολοκλήρωση έργων με φέρουσα μεταλλική κατασκευή χρησιμοποιούνται συνήθως συστήματα ξηράς δόμησης, όπως εσωτερικές τοιχοποιίες από πολλών ειδών γυψοσανίδες (πυράντοχη, άνθυγρη κλπ), εξωτερικές τοιχοποιίες από τσιμεντοσανίδες ή ινοσανίδες με πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στην υγρασία και την φωτιά.

Οι κατασκευές αυτές στηρίζονται επίσης σε προκατασκευασμένα στοιχεία, τα οποία στερεώνονται σε δευτερεύοντα μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένες διατομές με ενδιάμεση τοποθέτηση υλικών, τα οποία εξασφαλίζουν την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η εξασφάλιση οπτικής διαπερατότητας εξασφαλίζεται με υαλοπετάσματα, τα οποία στηρίζονται απευθείας στον πρωτεύοντα μεταλλικό σκελετό του κτιρίου ή σε δευτερεύοντα, ο οποίος δημιουργείται για αυτόν ειδικά τον λόγο.

* Ο Κώστας Αδαμάκης είναι PhD αρχιτέκτων μηχανικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πράσινα Κτίρια: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

Αυτό είναι το επίκαιρο ερώτημα που τέθηκε στην ομώνυμη διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την επιτροπή του Real Estate & Development.

Η κλιματική κρίση και οι νομοθετικές επιταγές σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση -μεταξύ άλλων- με την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 έχουν αναδείξει τη σημασία, ή μάλλον την αναγκαιότητα, της ανάπτυξης ακινήτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Έτσι, πρέπει να γίνονται σε δημόσιο επίπεδο σχετικές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών.

Όπως και έγινε με αυτή την εκδήλωση. Όπως δήλωσε ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Δ/ντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το σκεπτικό πίσω από αυτή ήταν η συζήτηση του θέματος της ανάπτυξης των ακινήτων με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, η εξέταση των λόγων ύπαρξης κτιρίων εναρμονισμένων με το περιβάλλον και η παρουσίαση του παρόντος και του μέλλοντος αυτών των κτιρίων στην Ελλάδα.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στάθηκε στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη βιώσιμη καθημερινότητα, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η κλιματική αλλαγή, που ταχύτατα έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε κλιματική κρίση, επιβάλλει με επιταχυνόμενους ρυθμούς την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής και συμπεριφοράς, αλλά και μια ολοκληρωτικά νέα προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο δομούμε το περιβάλλον. Ο συνδυασμός κάλυψης των αναγκών των κατοίκων, ταυτόχρονα με τη διασφάλιση παραγωγής ελάχιστης ενέργειας, είναι μια συνθήκη, ή -αν θέλετε- μια ισορροπία, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως προτεραιότητα -τόσο για το βιώσιμο σήμερα όσο και για τη διαχρονική του διαχειρισιμότητα».

«Πράσινα» κτίρια: Η αναγκαιότητα, το παρόν και το μέλλον
Την αρχή έκανε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ο οποίος επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τον υπερδιπλασιασμό των ποσοστών ανακαινίσεων στην επόμενη δεκαετία, διασφαλίζοντας ότι οι ανακαινίσεις αυτές θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και ανταποδοτικότερη χρήση των πόρων. Σε ό,τι αφορά το εγχώριο κτιριακό απόθεμα, δήλωσε ότι -σε πρώτο επίπεδο- υπάρχουν περίπου 5 εκατ. κτίρια που εν δυνάμει θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν ενεργειακά και να ανακατασκευαστούν, ενώ υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο αύξησης των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ο Γιώργος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Δ/ντής, Επικεφαλής του Group Real Estate, Τράπεζα Πειραιώς και Δ/νων Σύμβουλος, Πειραιώς Real Estate, στάθηκε στο ότι η «πράσινη» ανάπτυξη και το digitalization είναι οι δύο μεγάλοι πυλώνες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, με την Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στις ΑΠΕ και νησιά όπως η Αστυπάλαια να αποτελούν παράδειγμα για την Ευρώπη.

Η Έλλη Κακκούλου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Β. Γενική Δ/ντρια Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας και Ομίλου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, διέκρινε πως η κτιριακή κατανομή των τραπεζών ακολουθεί περίπου την κατανομή της χώρας. Τα κτίρια ανήκουν σε διάφορες ενεργειακές κλάσεις, πολλά από αυτά είναι αρκετά παλιά, ενώ οι τράπεζες επικεντρώνονται στην ανακαίνισή τους. Επίσης, επεσήμανε πως, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κτίρια είτε όχι, οι τράπεζες είναι προσηλωμένες στην ενεργειακή αναβάθμιση, κάτι που έχει και θετικό οικονομικό αντίκτυπο.

Ο Γιώργος Μαλτέζος, Principal Banker, Property & Tourism, EBRD, επικεντρώθηκε στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και δήλωσε πως η βαθμολόγηση των επενδύσεων, εκτός απ’ το να δώσει ένα scoring στο πόσο «πράσινη» είναι μια επένδυση ή μια χρηματοδότηση, προσπαθεί να κάνει κι ένα monitoring. Να επιβεβαιώνει, δηλαδή, ότι επιτυγχάνονται οι εκτιμήσεις που θέτουν ως προς την εξοικονόμηση πόρων κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας ενός κτιρίου, είτε στην πρώτη φάση είτε μετά από ανακατασκευή ή ανακαίνιση.

Έπειτα, τον λόγο πήρε ο Μιχάλης Μαυρολέων, CEO, A&M Architects, ο οποίος τόνισε ότι τα «πράσινα» κτίρια ξεκίνησαν ως πολυτέλεια αλλά όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες η αναγκαιότητά τους. Συνέχισε λέγοντας ότι το να έχεις ένα «πράσινο» κτίριο δεν σημαίνει ότι, κάθε φορά, σε διαφορετικά κτίρια εφαρμόζονται ακριβώς οι ίδιοι μέθοδοι. Αυτό, υπογράμμισε, δίνει την ευκαιρία σε όσους ασχολούνται με τη μελέτη να συνδυάζουν πρακτικές, σκέψεις και μεθόδους, ώστε τελικά το κτίριο να είναι αξιοπρεπές ως προς την ενεργειακή κατανάλωση.

Τέλος, δήλωσε ότι το LEED έχει πολλά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από τους μελετητές και τους αρχιτέκτονες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ενδεικτικά, τέτοια είναι ο χειρισμός των όψεων ως προς τον προσανατολισμό, τα Η/Μ συστήματα, τα συστήματα τις αποχέτευσης αλλά και της χρήσης των ομβρίων υδάτων, οι θέσεις πάρκινγκ οι οποίες θα πρέπει να εξοπλίζονται σιγά-σιγά με συστήματα τροφοδοσίας ρεύματος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το νερό της άρδευσης, η φύτευση που επιλέγεται και τα φωτοβολταϊκά.

Τέλος, ο Άρης Παπαδόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος, Zero Energy Building (ZEB), σχολιάζοντας το LEED και το πού βρισκόμαστε σήμερα, επεσήμανε ότι υπάρχουν περίπου 50 πιστοποιημένα κτίρια και άλλα περίπου 30-35 κτίρια των οποίων η πιστοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ διέκρινε ότι οι real estate developers έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουν πιστοποιήσει πολλά κτίρια, όπως και τα μεγάλα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Αυτό δείχνει ότι η πιστοποίηση βοηθάει στην αξία των ακινήτων, καθώς είναι μία πλευρά η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη -είτε πρόκειται για χρηματοδότηση είτε για κριτήρια ESG, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό σε κάθε χώρα λειτουργεί με γνώμονα ένα πρότυπο κτίριο και δεν δείχνει πραγματικά τη δυνατότητα του ενεργειακού δυναμικού της εξοικονόμησης ενός κτιρίου. Αυτό, τόνισε ότι τεκμηριώνεται από το ότι για όλα τα μεγάλα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σημαντικός ο ενεργειακός έλεγχος, ο οποίος αποτυπώνει την ενεργειακή κατανάλωση, πού ακριβώς βρίσκεται το κτίριο και ποιες προτάσεις εξοικονόμησης πρέπει να γίνουν.
Ολόκληρη τη συζήτηση υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=9iPMUulzOs8.

CLT: Ένα πολλά υποσχόμενο προϊόν ξύλου

Η ξυλεία CLT και άλλα επεξεργασμένα προϊόντα ξύλου μπορούν να ωφελήσουν το κλίμα με πολλούς τρόπους καθώς αυτά τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για υλικά υψηλών εκπομπών ρύπων όπως το σκυρόδεμα σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα προϊόντα είναι αρκετά ισχυρά για να αντικαταστήσουν το σκυρόδεμα και τον χάλυβα σε πολλά από τα ψηλότερα κτίρια που κατασκευάζονται σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ διαθέτουν εγγενείς πυρίμαχες ιδιότητες που επιτρέπουν τη χρήση τους σε εμπορική κλίμακα, σύμφωνα με τη Lisa Podesto, Senior Business Development Manager της Lendlease, που έχει επενδύσει σε περισσότερα από 20 κτίρια με CLT διεθνώς.

«Η ομορφιά αυτού του νέου τύπου προϊόντος είναι ότι ανταγωνίζεται σε μια αγορά με υλικά τα οποία η ξυλεία δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί σε προηγούμενες γενιές κτιρίων». «Η χρήση του ξύλου ως δομικού υλικού είναι πιθανό να απογειωθεί σε κλίμακα την επόμενη δεκαετία», δήλωσε η Caitlin Clarke, Senior Conservation Fellow, Supply Chains στη μη κερδοσκοπική οργάνωση The Nature Conservancy, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ωστόσο, ενώ η χρήση προϊόντων ξυλείας μπορεί να συμβάλει σε λύσεις για το κλίμα σε ορισμένα μέρη, δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Clarke.

Μακροπρόθεσμη επένδυση
Η παραγωγή ξύλινων πάνελ CLT είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά η παραγωγή αυτών των προϊόντων θα αυξήσει τη ζήτηση για μεγαλύτερα κομμάτια ξύλου – και μεγαλύτερα δέντρα. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε διαφορετικές τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης των δασών που έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύουν άνθρακα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρόκληση για τις εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται εκτάσεις και παράγουν ξυλεία είναι ότι τα μεγαλύτερα δέντρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουν 40, 60, ακόμη και 80 χρόνια μετά τη φύτευση για να αποδώσει η επένδυσή τους, σύμφωνα με τον Ara Erickson, αντιπρόεδρο για την εταιρική βιωσιμότητα της Weyerhaeuser.  Η εταιρεία βιώσιμων δασικών προϊόντων διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια στρέμματα ξυλείας στις ΗΠΑ και άλλα τόσα περίπου στον Καναδά.

Η χρήση του ξύλου ως δομικού προϊόντος υπάρχει εδώ και δεκαετίες και έχει γίνει πολλή δουλειά για να αποδειχθεί η χρησιμότητά της. Πολλά από τα τεχνικά εμπόδια έχουν αρθεί και τα ζητήματα πυρασφάλειας έχουν επιλυθεί, σύμφωνα με τον Vincent Martinez, πρόεδρο της Architecture 2030, μιας μη κερδοσκοπικής δεξαμενής σκέψης (think tank) που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων του δομημένου περιβάλλοντος.

Π. Τουλιάτος: Κάθε κυβικό μέτρο ξύλου που υποκαθιστά αντίστοιχη ποσότητα σκυροδέματος σώζει την ατμόσφαιρα
Το δέντρο και, κατ’ επέκταση, η ξυλεία απορροφούν από την ατμόσφαιρα και αποθηκεύουν CO2, ιδίως κατά το στάδιο της ανάπτυξης, ενώ εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Ένα κοινό δέντρο απορροφά και αποθηκεύει έναν τόνο CO2 και απελευθερώνει 727 kgs O2 για κάθε κυβικό μέτρο της ανάπτυξής του. Για παράδειγμα μία πολυκατοικία κατασκευασμένη με ξύλινο σκελετό δεσμεύει 150 τόνους CO2, ενώ με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος εκπέμπει 96 τόνους CO2 στην ατμόσφαιρα.

Είναι γεγονός ότι επιτέλους η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί σοβαρά τον ρόλο του δάσους ως δεξαμενής κατακράτησης και αποθήκευσης τεραστίων ποσοτήτων CO2 και του άνθρακα. Αλλά και τον αντίστοιχο ρόλο των προϊόντων ξύλου και των ξύλινων κατασκευών. Κάθε κυβικό μέτρο ξύλου που υποκαθιστά αντίστοιχη ποσότητα σκυροδέματος, τούβλου ή χάλυβα σώζει την ατμόσφαιρα από 0,7 έως και 1,1 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι χαρακτηριστική η οδηγία της Ε.Ε. το 2002-2003: «European Commission’s DG Enterprise – Unit 4, Comprehensive Report 2002-2003 regarding the role of forest products in climate change mitigation». Η οδηγία αυτή αναφέρει: «Από τη στιγμή που τα προϊόντα ξύλου διατηρούν αποθηκευμένο τον άνθρακα που αρχικά εγκλωβίστηκε στα δέντρα, ο άνθρακας αυτός απουσιάζει από την ατμόσφαιρα για όσο διάστημα το προϊόν του ξύλου μένει σε χρήση, και πέρα απ’ αυτό, όσο το προϊόν επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται για δευτερεύουσα, υλική ή ενεργειακή, ανάκτηση».

Παράλληλα, το ξύλο είναι θερμικά αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, παρουσιάζει θερμική αγωγιμότητα έξι φορές χαμηλότερη από την οπτόπλινθο, οκτώ φορές χαμηλότερη από το σκυρόδεμα και τετρακόσιες φορές χαμηλότερη από τον χάλυβα. Τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ένα κτίσμα από ξύλο έχει πολύ λιγότερη ανάγκη ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και, επομένως, λιγότερες βλαβερές εκπομπές στην ατμόσφαιρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει, δυστυχώς σχεδόν μόνη, τον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και της καταστροφής του πλανήτη. Και το ισχυρότερό της όπλο είναι η ικανότητα του δέντρου να απορροφά το CO2 από την ατμόσφαιρα και να το συγκρατεί σαν ξυλεία.

*Ο κ. Παναγιώτης Τουλιάτος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederic, και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Wood Awards 2022 της BOUSSIAS.

 

Καινοτόμα υλικά που θα αλλάξουν το αρχιτεκτονικό τοπίο

Τα δομικά υλικά που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό προσκήνιο και οι κτιριακές τους εφαρμογές. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, νέα δομικά υλικά εμφανίζονται στην παλέτα των μηχανικών, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο δύσκολο κατασκευαστικό τους έργο. Στόχος είναι η ύπαρξη υπερσύγχρονων κτιρίων, που θα διακρίνονται για το άνετο και φιλόξενο περιβάλλον τους και ταυτόχρονα θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια βιωσιμότητας. Τα πλεονεκτήματα της πρώτης σημαντικής δομικής καινοτομίας από την εφεύρεση του οπλισμένου σκυροδέματος.

Χρόνο με τον χρόνο, κάνουν την εμφάνιση τους καινοτόμα δομικά υλικά, τα οποία ανοίγουν νέες προοπτικές στις αρχιτεκτονικές δημιουργίες. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη, όχι μόνο προσφέρει στα κτίρια αυξημένη αντοχή και ευελιξία, αλλά επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να εκφράσουν το καλλιτεχνικό τους όραμα. Είναι γεγονός ότι τα νεόδμητα κτίρια, εν συγκρίσει με τα παλαιότερα, διακρίνονται για την ανθεκτικότητα και την υψηλή τους αισθητική, με συνέπεια να είναι πιο λειτουργικά και να προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε ορισμένα πρωτοποριακά δομικά υλικά, τα οποία θα αλλάξουν οριστικά τον κόσμο των κατασκευών.

Αυτοθεραπευόμενο σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα, το οποίο είναι ίσως και το πιο διαδεδομένο υλικό στις κατασκευές, με το πέρασμα των χρόνων και την επίδραση της υγρασίας, αποκτά αναπόφευκτες ρωγμές στην επιφάνεια του, θέτοντας μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κτιρίου. Το πρόβλημα αυτό πλέον μπορεί να ξεπεραστεί χάρις στο βακτήριο Bacillus, το οποίο αναδεύεται στο σκυρόδεμα, προτού αυτό χρησιμοποιηθεί. Όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, τα βακτήρια φτιάχνουν μία στρώση από ασβεστόλιθο, η οποία μπορεί να καλύψει το κενό που προκαλείται. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα συγκεκριμένα βακτήρια μπορούν να παραμείνουν σε αδρανή κατάσταση έως και 200 χρόνια, γεγονός που τα καθιστά μία αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη λύση για την αυτοθεραπεία του τσιμέντου.

Aerogel
Λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες κλιματικές αλλαγές, το αίτημα της ανέγερσης πράσινων κτιρίων, τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, θεωρείται στις μέρες μας επιτακτικό. Με γνώμονα την ενεργειακή αυτονομία, το aerogel θεωρείται δικαίως ως ένα από τα πιο αποδοτικά θερμομονωτικά υλικά προς κατασκευαστική χρήση. Με αγωγιμότητα κάτω από 13mW, παρουσιάζει εντυπωσιακές επιδόσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά είδη μονώσεων. To aerogel είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ και πορώδες υλικό βασισμένο στη σιλικόνη, στο οποίο τα υγρά συστατικά του gel έχουν αντικατασταθεί από αέρα. Οι μικροσκοπικοί πόροι που διαθέτει, εγκλωβίζουν τα μόρια του αέρα, παρεμποδίζοντας τη ροή της θερμότητας, ενώ η μακροσκελής δομή του πυριτίου περιορίζει την αγωγιμότητα. Μάλιστα το aerogel, έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις στα ρεκόρ Guinness, ως υλικό μηδαμινής πυκνότητας και αποτελεσματικότερης θερμομόνωσης.

Οροφές εφίδρωσης
Οι οροφές εφίδρωσης είναι μια καινοτόμος πρακτική, που αξιοποιώντας αποκλειστικά φυσικές μεθόδους, επιτυγχάνει εντυπωσιακές επιδόσεις στην μείωση της θερμοκρασίας των κτιρίων. Οι εν λόγω οροφές, απορροφούν το νερό της βροχής και στη συνέχεια το απελευθερώνουν με τη μορφή σταγονιδίων, όταν ο δείκτης της θερμοκρασίας ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο. Έπειτα το νερό καθώς εξατμίζεται, απορροφά σημαντική ποσότητα θερμότητας, με αποτέλεσμα το κτίριο να δροσίζεται, χωρίς να δαπανείται μεγάλος όγκος ενέργειας. Το όνομα των οροφών αυτών είναι εμπνευσμένο από τον ομοιοστατικό μηχανισμό εφίδρωσης του ανθρώπου, που στοχεύει, κατά αντιστοιχία, στην σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του.

Ολισθηρές επιφάνειες
Η δημιουργία ενός οικιακού ή επαγγελματικού περιβάλλοντος, που θα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα υγιεινής και περιορισμένη διασπορά ασθενειών, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο εμφανίστηκε εντόνως στο προσκήνιο με την ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας. Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί στην πράξη ένα δύσκολο έργο και ταλανίζει για χρόνια τους μηχανικούς. Την απάντηση έρχονται να δώσουν οι ολισθηρές επιφάνειες, οι οποίες λόγω της υγρής φύσης των πόρων τους, δεν επιτρέπουν σε βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς να κατακαθίσουν και να αναπτυχθούν. Με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο απομακρύνουν τη σκόνη, τον πάγο και την μπογιά από τα σπρέι των γκράφιτι, αποτελώντας δελεαστική επιλογή τόσο για τα βιομηχανικά κτίρια, όσο και για τα νοσοκομεία και τους λοιπούς χώρους υγείας.

Spider silk
Το τεχνητό μετάξι (Artificial spider silk) είναι ένα υλικό που για πολλές δεκαετίες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των επιστημονικών εργαστηρίων, χωρίς να έχει γίνει καμία αξιοσημείωτη πρόοδος. Έπειτα από μεγάλο διάστημα φημολογίας και αυστηρής κριτικής, η ιδέα τελεσφόρησε εξαιτίας των ερευνών της ιαπωνικής Spiber Inc. Η προαναφερόμενη εταιρεία ισχυρίζεται, ότι το τεχνητό μετάξι είναι 340 φορές πιο ισχυρό από το ατσάλι και αναμένεται να γίνει το πιο αξιόπιστο δομικό υλικό της επόμενης γενιάς. Προς ώρας, παρά τις δοκιμές που έχουν γίνει, το υλικό είναι επιρρεπές στις καιρικές συνθήκες, γεγονός που το καθιστά σε πειραματικό στάδιο.
Αναμφίβολα, η ύπαρξη ενός εξαιρετικά ανθεκτικού υλικού με ελάχιστο βάρος και υπερβολικά μεγάλη ευελιξία είναι άκρως δελεαστική. Εκτιμώντας πως το συνθετικό μετάξι δεν πρόκειται να τελειοποιηθεί σύντομα, μία ομάδα από το MIT Media Lab, ανακάλυψε τρόπο να ελέγχει πλήθος από μεταξοσκώληκες, αναγκάζοντας το να φτιάχνει προκαθορισμένες δομές. Με άλλα λόγια, κατόρθωσαν να εφεύρουν μία μορφή εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας φυσικό μετάξι.

Κόντρα πλακέ από μπαμπού
Η υλοτομία είναι μία αρκετά δαπανηρή διαδικασία και έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, πολλά είδη δέντρων χρειάζονται πάνω από μία δεκαετία για να ωριμάσουν και να γίνουν εκμεταλλεύσιμα ως προς το ξύλο τους, με αποτέλεσμα τεράστιες εκτάσεις γης να κινδυνεύουν να αποψιλωθούν. Εξαιτίας της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, πληθώρα φυτικών και ζωικών οργανισμών τείνουν να εξαφανιστούν.
Βάσει των παραπάνω, ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει αποτελεσματικά το ξύλο είναι το μπαμπού. Αν και το μπαμπού εκ πρώτης μοιάζει να έχει ξύλινη υφή, κατατάσσεται στις χλόες, με κύκλο συγκομιδής λιγότερο από πέντε χρόνια. Τα μπαμπού έχουν το πλεονέκτημα, ότι αναπτύσσονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα συγκριτικά με τα δέντρα, αποδίδοντας πιο πλούσια παραγωγή ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το μπαμπού ως υλικό έχει ποίκιλλες χρήσεις, καθώς μπορεί εύκολα να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για δάπεδα, πάγκους και έπιπλα.

Διαφανές ξύλο
Το διαφανές ξύλο, που αποτελεί σύλληψη των επιστημόνων του KTH Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης, είναι ένα πρωτοποριακό δομικό υλικό, το οποίο αφού υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να αποκτήσει διαφάνεια παρόμοια με εκείνη του γυαλιού. Περιληπτικά, η διαδικασία ξεκινά αφαιρώντας την λιγίνη -ουσία υπεύθυνη για το καφέ χρώμα του ξύλου- από λεπτά φύλλα δέντρου μπάλσα, τα οποία διακρίνονται για τη μικρή τους πυκνότητα. Έπειτα αφού εισαχθεί σε αυτά ένα συνθετικό πολυμερές, το οποίο ονομάζεται πολυβινυλική αλκοόλη, δημιουργείται ένα υλικό με διαφάνεια που μπορεί να φτάσει έως και το 85%. Η ομάδα του ινστιτούτου της Στοκχόλμης ισχυρίζεται ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Το διαφανές ξύλο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το τζάμι από τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα, διότι προφέρει καλύτερη θερμομόνωση και φυσικά μεγαλύτερη αντοχή. Επιπλέον, επιτρέπει τον φυσικό φωτισμό κλειστών χώρων και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ως πηγή θέρμανσης. Το επόμενο βήμα το οποίο αναμένουμε εναγωνίως, είναι το διαφανές ξύλο να προβεί στην μαζική παραγωγή.

Νανοτεχνολογία
Η νανοτεχνολογία είναι ένας ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος κλάδος, στον οποίο φαίνεται να επενδύονται μεγάλα χρηματικά ποσά από όλους τους επιχειρηματικούς φορείς. Κατά τα επόμενα χρόνια, οι χημικές και φυσικές ιδιότητες των νανοϋλικων πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ευρέως στην κατασκευαστική βιομηχανία, εξαιτίας της ευελιξίας και των πολλαπλών εφαρμογών που προσφέρουν. Με τον όρο νανοϋλικά, ορίζουμε τα υλικά εκείνα που τουλάχιστον μία διάσταση τους είναι μικρότερη από 100 νανόμετρα. Το μικροσκοπικό τους μέγεθος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα, διότι τα υλικά όταν βρίσκονται σε νανοκλίμακα έχουν διαφορετικές ιδιότητες, αναφορικά με τα αντίστοιχα υλικά συμβατικού μεγέθους. Αλλάζοντας τη δομή ενός φυσικού σώματος σε ατομικό επίπεδο, διαμορφώνουμε τη συμπεριφορά του, κατασκευάζοντας επί της ουσίας ένα καινούριο, πιο ενισχυμένο υλικό.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς, με προοπτική πολλαπλών εφαρμογών στον κατασκευαστικό κλάδο, είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes), οι οποίοι ονομάζονται έτσι εξαιτίας του κυλινδρικού τους σχήματος, που παρουσιάζουν σε νανοκλίμακα. Οι νανοσωλήνες διαθέτουν μεγαλύτερη αντοχή από το ατσάλι, ενώ διαθέτουν μόλις το 1/6 της πυκνότητας του. Ο συνδυασμός τους με το κοινό σκυρόδεμα, χαρίζει στο τελευταίο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αποτρέποντας πιθανές ρωγμές και αλλοιώσεις στην επιφάνεια του. Επιπρόσθετα οι νανοσωλήνες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες των κεραμικών και επιτρέπουν τον έλεγχο της δομικής υγείας του κτιρίου.

Τα νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτανίου (Titanium dioxide nanoparticles) έχουν μοναδική δράση, όταν συνδυαστούν με άλλα υλικά. Χαρακτηριστικά, μπορούν να εισαχθούν στο σκυρόδεμα ή να προστεθούν σε μπογιές και παράθυρα, εξαιτίας της αντιμικροβιακής τους ιδιότητας. Το διοξείδιο του τιτανίου εμποδίζει την κατακάθιση των οργανικών ρύπων και των βακτηριακών μεμβρανών μέσω ισχυρών σωματιδιακών διεργασιών, περιορίζοντας τους ρύπους του αέρα στις επιφάνειες. Όντας υδρόφιλο, προσδίδει λειτουργία αυτό-καθαρισμού στα υλικά, αξιοποιώντας την βροχή.

Το νερό που πέφτει ορμητικά στις ολισθηρές εξωτερικές επιφάνειες, ξεπλένει όλες τις βρωμιές και τους μικροοργανισμούς, διατηρώντας το λευκό χρώμα της επίστρωσης.
Ένα ακόμη επίτευγμα της νανοτεχνολογίας, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, είναι τα νανοσωματίδια του διοξειδίου του πυριτίου (Silicon dioxide nanoparticles). Μία από τις κύριες εφαρμογές των σωματιδίων γίνεται στο σκυρόδεμα, στο οποίο προσδίδει αυξημένη μηχανική αντοχή. Εξίσου αποτελεσματικά εισάγονται και στα κεραμικά, στα οποία προσφέρουν ανθεκτικότητα στην φωτιά, ψυκτική δράση και βελτιώνουν την διάχυση του φωτός. Ανάλογες χρήσεις υπάρχουν και στα παράθυρα, τα οποία με τη προσθήκη του διοξειδίου του πυριτίου αποκτούν πυρίμαχες ιδιότητες και μειωμένη αντανάκλαση.

Επιπλέον, η νανατεχνολογία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, γεγονός που θέτει ένα βήμα παραπέρα την υπόθεση υλοποίησης βιώσιμων κτιρίων. Γίνεται λόγος για βελτίωση της απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών, καθιστώντας δυνατή την ενσωμάτωση ενός μόνο πίνακα με μια τεράστια ποικιλία μεμονωμένων ηλιακών κυψελών. Η ύπαρξη μίας τέτοιας τεχνολογίας, θα μείωνε σημαντικά το κόστος, ενώ παράλληλά θα καθιστούσε την ηλιακή ενέργεια ρεαλιστική οικολογική λύση, η οποία θα μπορούσε σταδιακά να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.

Υποδαπέδια Θέρμανση
Ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής είναι ο σχεδιασμός κατασκευών, με κριτήριο των περιορισμών των ενεργειακών δαπανών. Στους επαγγελματικούς χώρους, όπως είναι τα εμπορικά καταστήματα και οι δομές φιλοξενίας, πάνω από το 40% της συνολικής τους ενεργειακής κατανάλωσης, αποδίδεται στα απαιτητικά συστήματα ψύξης και θέρμανσης των κτιρίων. Το πρόβλημα λύνεται εν πολλοίς με τη χρήση υποδαπέδιων μονάδων θέρμανσης. Χάρις στο σύστημα αυτό, το πάτωμα ακτινοβολεί θερμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και όταν είναι ανενεργό. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη λειτουργία του με εκείνη μίας σόμπας, που παρέχει ζέστη στον χώρο για αρκετό διάστημα μετά το σβήσιμο. Η υποδαπέδια θέρμανση είναι αποτελεσματική σε επιφάνειες με πλακάκια ή τσιμέντο, οι οποίες ψύχονται εύκολα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τούβλα απορρόφησης ρύπων
Ένα πρωτοποριακό και άκρως φιλικό με το περιβάλλον εγχείρημα, αναπτύχθηκε από την επίκουρο καθηγήτρια Carmen Trudell, του κολεγίου αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, στο Cal Poly. Πρόκειται για ένα νέο είδος τούβλου, το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφά τους ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα και έπειτα να τον απελευθερώνει φιλτραρισμένο. Το υλικό αυτό μπορεί εύκολα να ενταχθεί στην κατασκευαστική διαδικασία, χωρίς επιπλοκές, καθώς είναι εντελώς συμβατό με το τυπικό σύστημα εξαερισμού ενός κτιρίου.
Η λειτουργία του βασίζεται σε σύστημα πρόσοψης δύο στρωμάτων, με τα εξειδικευμένα τούβλα στο εξωτερικό και τυπική μόνωση στο εσωτερικό. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα σύστημα φιλτραρίσματος, το οποίο διαχωρίζει τα ρυπογόνα σωματίδια του αέρα και τα αποθηκεύει σε μία αποσπώμενη χοάνη. Με πιο απλά λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί σαν τον απορροφητήρα της κουζίνας ή σαν μία κοινή ηλεκτρική σκούπα. Μετά από μετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα τούβλα μπορούν να φιλτράρουν έως το 30% των λεπτών και το 100% των χονδρών σωματιδίων, όπως είναι η σκόνη.

Η προοπτική μαζικής κατασκευής κτιρίων, τα οποία όχι μόνο δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά θα μπορούν να μειώνουν τους ρυπογόνους παράγοντες του ατμοσφαιρικού αέρα, είναι ένας στόχος που λαμβάνει στα σοβαρά ο κατασκευαστικός κλάδος. Η ύπαρξη ενός υγιεινού ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον.
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η τεχνολογία καλπάζει και συνεχώς προσφέρει καινούριες δυνατότητες εξέλιξης στον τομέα των κατασκευών. Σε λίγα μόλις χρόνια, αναμένεται σχεδόν όλα τα παραδοσιακά δομικά υλικά να αντικατασταθούν με άλλα, πιο πρωτοποριακά, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κατασκευαστικές απαιτήσεις. Ήδη έχουν υλοποιηθεί κτίρια, με γνώμονα τις τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις, τα οποία βασίζονται στην αειφόρο ανάπτυξη και χαρακτηρίζονται από απαράμιλλη αισθητική και άκρως φιλόξενο περιβάλλον. Αναμφίβολα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και όλοι ανυπομονούμε να γίνουμε θεατές των επόμενων αρχιτεκτονικών θαυμάτων.

 

Η Ευρώπη θέλει ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές και ξεκάθαρο. Δεδομένου πως στα κτίρια οφείλεται το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε., ενώ παράγουν το 1/3 των εκπομπών, η λύση-μόνοδρομος είναι η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του πακέτου Fit-for-55 για τη μείωση των εκπομπών κατά 55% (έναντι των επιπέδων του 1990) ως το 2030, η Επιτροπή στοχεύει με τη νέα πρόταση Οδηγίας (Energy Performance of Buildings Directive) στην ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων ακινήτων ως το τέλος της δεκαετίας, την εδραίωση κοινών ελάχιστων στάνταρ ενεργειακής απόδοσης, την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τη θέσπιση ενός κοινού διαβατηρίου ανακαίνισης. Με αυτήν τη στρατηγική, ως σκοπός τίθεται η δραματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά 60% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015 και η ηλεκτροδότησή τους να γίνεται κατά 40% από ΑΠΕ.

Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15% του κτιριακού αποθέματος κάθε κράτους μέλους με τη χειρότερη απόδοση από τον βαθμό G του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε τουλάχιστον τον Βαθμό F έως το 2027 για μη οικιστικά κτίρια και 2030 για κτίρια κατοικιών.
Τα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης Κτιρίων θα ενσωματωθούν πλήρως στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν οδικούς χάρτες για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη, το αργότερο έως το 2040, μαζί με μια πορεία για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η ευρωπαϊκή πρόταση εισάγει ένα «διαβατήριο ανακαίνισης» κτιρίου – ένα εργαλείο που διευκολύνει τους ιδιοκτήτες στον προγραμματισμό τους για μια σταδιακή ανακαίνιση προς το επίπεδο μηδενικών εκπομπών. Η πρόταση ορίζει τα «πρότυπα χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων» ως μηχανισμό για την παροχή κινήτρων στους δανειστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου εγχειρήματος, διατίθενται 61 δισ. ευρώ από το Recovery and Resilience Facility. Παράλληλα, το Climate Social Fund, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα της επέκτασης του ETS (σύστημα εμπορίας ρύπων) στον τομέα των κτιρίων και των οδικών μεταφορών, θα παράσχει 72 δισ. ευρώ μεταξύ του 2025-2032 για την οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων καταναλωτών που θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα από το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Τα κονδύλια αυτά θα συμπληρωθούν από άλλα 72 δισ. από εθνικούς πόρους.

Νικόλαος Αναστασόπουλος: «Οι νέες μέθοδοι σε διάλογο με τις πιο φυσικές τεχνικές»

Ο Νικόλαος Αναστασόπουλος, επίκουρος καθηγητής του ΕΜΠ, μας μιλά για πρακτικές που θα οδηγήσουν στην βιωσιμότητα των κτιρίων και των πόλεων.

Πώς οι σύγχρονες πρακτικές αναδόμησης – ανακαίνισης συμβάλλουν στην βιωσιμότητα των κτιρίων και των πόλεων;

Καταρχήν, είμαι σαφώς υπέρ της ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, έναντι της αέναης επέκτασης των αστικών κέντρων. Καθώς το κτίριο είναι η κύρια μονάδα που συνθέτει την πόλη, η τελευταία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κτίριο. Η βιωσιμότητα είναι μία πολύπλευρη έννοια που αφορά ευρύτερα την κοινωνία, την οικονομία, την παραγωγή και πρωτίστως το περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω συναποτελούν την γενικότερη εικόνα της βιωσιμότητας, στην οποία θα πρέπει να στοχεύουμε. Σε αυτήν την περίπλοκη εξίσωση εμπλέκονται και τα κτίρια, στα οποία εκτυλίσσονται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Υπολογίζεται, ότι κάθε μισό αιώνα οι χώροι κατοικίας υπόκεινται σε μία σειρά από αλλαγές στο εσωτερικό, που αφορούν όχι μόνο την επίπλωση και τη διακόσμηση, αλλά και διάφορα δίκτυα όπως του δικτύου ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας, ύδρευσης, ανάμεσα σε άλλα. Πλέον όσοι προβαίνουν σε ανακαινίσεις κατοικιών, αντικαθιστούν τα κουφώματα με διπλά ενεργειακά υαλοπετάσματα, τοποθετούν θερμοπροσόψεις και εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισμό τους, ώστε να είναι ενεργειακά πιο οικονομικός, ως μέρος ενός ευρύτερου βιοκλιματικού σχεδιασμού. Οι αρχιτέκτονες σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουν ρόλο κλειδί, διότι μπορούν να μελετήσουν την επικαιροποίηση ενός χώρου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις μνήμες και τα ίχνη από την προηγούμενη ζωή του κτιρίου ως στοιχεία της νέας του ταυτότητας.

Γίνεται λόγος για ανακαίνιση και επανάχρηση κτιρίων. Ποιος είναι ο ρόλος, που θα μπορούσε να διαδραματίσει η τάση αυτή τα επόμενα χρόνια;

Ο ρόλος αυτών των δραστηριοτήτων είναι τεράστιος. Τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, έχουν απλωθεί, έχοντας ενσωματώσει άλλους οικισμούς. Τελευταία παρατηρούμε κτίρια, που έχουν ανακαινιστεί εκ βάθρων και έχουν μετατραπεί σε χώρους φιλοξενίας, boutique hotels ή airbnb διαμερίσματα, γεγονός που μπορεί να ωφελήσει την οικονομία και με τη στενή έννοια το ίδιο το οικοδόμημα. Αυτό που διδασκόμαστε από τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι, ότι κτίρια που είχαν βιομηχανική χρήση ή πολυκατοικίες της δεκαετίας του 70’ ή του 80’ ανακαινίζονται. Το ζήτημα είναι πώς να παρέμβει κανείς, ώστε η διαδικασία να κάνει πιο βιώσιμη την πόλη και όχι μόνο τον χώρο καθ’ αυτόν. Μπροστά μας υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή. Στις πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, με τον τρόπο που είναι δομημένες, αν δεν ληφθούν συντονισμένα μέτρα και σε μεγάλη έκταση, ξεκινώντας από την μονάδα που είναι η πολυκατοικία, το μέλλον είναι δυσοίωνο.

Ποια υλικά ενδείκνυνται για την μείωση των ενεργειακών δαπανών και του αποτυπώματος άνθρακα;

Υπάρχουν πολλά υλικά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, συνεχώς θα αυξάνεται η γκάμα τους. Από πλευράς μου λόγω φιλοσοφίας, αλλά και του πεδίου εξειδίκευσης μου, αντιλαμβάνομαι ως πιο κατάλληλα, αυτά που βρίσκονται πιο κοντά στην φυσική κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και χώρος για μία πιο κοντά στις φυσικές διαδικασίες μορφή ανακαίνισης. Για παράδειγμα, ένας καλός τρόπος μόνωσης για τις ταράτσες είναι η υιοθέτηση ενός φυτεμένου δώματος.

Το χώμα και τα ίδια τα φυτά αποτελούν την πλέον βιώσιμη επιλογή για ελαχιστοποίηση των αυξομειώσεων της θερμοκρασίας, παρέχοντας φυσική μόνωση. Παράλληλα, συμβάλλουν σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον, απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και αυξάνουν την βιοποικιλότητα της πόλης. Εξίσου σημαντική είναι η συγκράτηση, αποθήκευση και επανάχρηση των ομβρίων υδάτων. Είναι μία δύσκολη εξίσωση σε μία ανακαίνιση, ωστόσο είναι σημαντικό στοιχείο, που θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση.

Υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αναφορικά με τις πράσινες κατασκευές;

Είναι μία κατηγορία στην οποία ακόμα δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη προσοχή και δυστυχώς δεν διδάσκεται στον βαθμό που πρέπει. Ένας μέρος της πατά σε γνώσεις, τις οποίες έχουμε από αιώνες, που το μόνο που χρειάζεται είναι να επικαιροποιούνται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της πόλης ή του κτιρίου. Δεν θα πρέπει να προκρίνουμε υλικά και μεθόδους, μόνο και μόνο επειδή είναι high tech, διότι έτσι δεν εξασφαλίζεται απαραίτητα η βιωσιμότητα.

Σήμερα μιλάμε για οικοσυστημικό σχεδιασμό, του οποίου ο βιοκλιματικός αποτελεί ένα μέρος. Εκτός των άλλων στον σχεδιασμό, πρέπει να συνυπολογίζονται οι πόροι που δαπανώνται και εκείνοι που ανακυκλώνονται. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πώς μπορεί να μειωθεί το αποτύπωμα των κτιρίων και της ανακαίνισης τους, σε ότι αφορά την ενέργεια που καταναλώνουν και που ενσωματώνουν στα υλικά τους, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας. Είναι σημαντικό να έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό λύσεις, που θα ελαχιστοποιήσουν την εισροή και την εκροή πόρων σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτίσματος και όχι μόνο στην κατασκευή.

Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση;

Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα. Εντυπωσιακά όχι, αν και παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ανακαινίσεις μικρής κλίμακας, αλλά και αρχιτέκτονες, που παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Χρειάζεται ωστόσο να υπάρχουν συντονισμένες διαδικασίες, που δεν αφορούν μόνο τους αρχιτέκτονες, αλλά και το κράτος και τις στρατηγικές που χαράσσονται, οι οποίες θα πρέπει να έχουν έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

*Ο Νικόλαος Αναστασόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ

Η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα

Από τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα το 1834, μέχρι και σήμερα, παρατηρούνται ενδιαφέρουσες αλλαγές στο ρυμοτομικό σχέδιο και τον δημόσιο χώρο της πρωτεύουσας. Ποια είναι τα ιστορικά σημεία – σταθμοί και πού βρισκόμαστε σήμερα;

Παρακολουθώντας λεπτομερώς την ιστορική πορεία της Αθήνας, μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τις ιδιόμορφες πολιτικές και χωροταξικές συνθήκες, που διαμόρφωσαν καθοριστικά το σύγχρονο ρυμοτομικό σχέδιο και τον δημόσιο χώρο της ελληνικής πρωτεύουσας. Είναι δόκιμο να επισημάνουμε τρεις χρονικές περιόδους, ως σημεία κομβικής σημασίας για την αρχιτεκτονική της Αθήνας:

α) Η μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834.
β) Η μικρασιατική καταστροφή και τα κατά συρροή κύματα προσφύγων μετά το 1922.
γ) Η μεταπολεμική περίοδος έως σήμερα.

Αθήνα η νέα πρωτεύουσα
Μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Αθήνα ήταν μία μικρή και ασήμαντη πόλη, μόλις των 9.000 κατοίκων. Η δομή της ήταν καθαρά φεουδαρχική και αρκετά ξεπερασμένη, συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής. Ωστόσο, μετά τον ορισμό της ως πρωτεύουσας του ελληνικού βασιλείου, άρχισαν να γίνονται τα πρώτα σπουδαία βήματα αστικοποίησης. Συγκεκριμένα, καθώς αυξήθηκε ραγδαία η ζήτηση ακίνητης περιουσίας εντός των ορίων της πόλεως, σταδιακά ξεκίνησε η κατάτμηση της αστική γης σε επιμέρους οικόπεδα. Οι αγοροπωλησίες πολλαπλασιάστηκαν και παράλληλα θεσπίστηκαν αυστηροί νόμοι για την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, ενώ πάρα πολλές εκτάσεις μεγαλοκαλλιεργητών και κτηνοτρόφων απαλλοτριώθηκαν, αλλάζοντας ριζικά το πρόσωπο της τότε Αθήνας.

Το πρωτοποριακό ρυμοτομικό σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουμπερτ, είχε λάβει μέριμνα για τους αρχαιολογικούς χώρους και περιλάμβανε πλατείες, ευρύχωρους δρόμους και επαρκείς αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων. Εν τούτοις κατά την εφαρμογή του, υπήρξαν αλλεπάλληλες αντιδράσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, με αποτέλεσμα ο πατέρας του βασιλιά Όθωνα, Λουδοβίκος, να στείλει τον αρχιτέκτονα Κλέντσε, ώστε να ρυθμίσει την οξυμένη κατάσταση. Εκείνος, όμως, αγνόησε το αρχικό σχέδιο πόλεως, με συνέπεια η δόμηση της Αθήνας να γίνει αρκετά ασφυκτική, χωρίς σαφή μέριμνα για μελλοντικές προεκτάσεις.

Παρά τις αντιξοότητες, μέχρι το 1900 η Αθήνα, είχε μεταμορφωθεί σε μία αξιόλογη πρωτεύουσα με νέα κτίρια και υποδομές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανεγέρθηκαν το βασιλικό παλάτι, ο νέος καθεδρικός ναός, το πανεπιστήμιο της Αθήνας, το κοινοβούλιο και η εθνική βιβλιοθήκη, ενώ ταυτόχρονα αναδιαμορφώθηκαν πολλοί κεντρικοί δρόμοι, πλατείες και ιδιωτικές κατοικίες. Σημειώνεται τέλος, ότι ο πληθυσμός της πόλης αυτή την περίοδο, είχε ανέλθει στους 125.000 κατοίκους.

Η Μικρασιατική καταστροφή
Μετά το θλιβερό γεγονός της Μικρασιατικής καταστροφής, εκατομμύρια πρόσφυγες κατέφτασαν στην Ελλάδα. Πάρα τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εγκατασταθούν οι νέοι πληθυσμοί σε αγροτικές περιοχές, το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησε τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η αναπάντεχη προσέλευση τόσων προσφύγων, διπλασίασε τον πληθυσμό της πρωτεύουσας και δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη εύρεσης νέων καταλυμάτων .

Ως εκ τούτου, το προσεχές διάστημα χαρακτηρίζεται από έντονη αστική ανάπτυξη. Σε όλα τα προάστεια της Αθήνας συσπειρώθηκαν, με ταχύτατους ρυθμούς, εκατοντάδες προσφυγικοί συνοικισμοί, χωρίς να υπάρχει σοβαρός κρατικός σχεδιασμός. Αυθαίρετες κατοικίες ξεκίνησαν να ξεπηδούν στον περιφερειακό δακτύλιο και οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να τις νομιμοποιήσουν. Φυσικά, σε αυτή την τεταμένη κατάσταση, δεν υπήρχε καμία απολύτως έγνοια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού στοιχείου μέσα στην πόλη. Από το 1923 και εξής, μάλιστα, το ρυμοτομικό σχέδιο έγινε ακόμα πιο άναρχο , με συνέπεια οι μετέπειτα σποραδικές προσπάθειες αναδιαμόρφωσης της πρωτεύουσας να μην τελεσφορήσουν.

Από τη μεταπολεμική περίοδο έως σήμερα
Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της αστικοποίησης. Πολίτες που ζούσαν στις επαρχίες μετακινούνται μαζικά στην Αθήνα, ελπίζοντας να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τα μεταπολεμικά χρόνια ξεκινά μία γενικευμένη οικοδομική δραστηριότητα, με τις μικρές κατοικίες να γκρεμίζονται και στην θέση τους να ανεγείρονται ψηλές πολυκατοικίες.

Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα αποκτά μέσα σε μερικές δεκαετίες την εικόνα μίας μεγαλούπολης, γεμάτη από άχαρα κτίρια, το ένα κολλητά δίπλα στο άλλο, ενώ στο κέντρο επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, ανυπόφορη φασαρία και εκτεταμένη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν ορισμένες ομάδες ατόμων να απομακρυνθούν από τον αστικό πυρήνα σε πιο απομακρυσμένα προάστια, που ήταν ακόμη ανεκμετάλλευτα. Αναπόφευκτα ο μη επαρκής έλεγχος στη δόμηση, είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν όλοι οι διαθέσιμοι χώροι γύρω από την πρωτεύουσα και η συμφόρηση του κέντρου να επεκταθεί προς τα έξω.

Πλησιάζοντας στο σήμερα, κατασκευάζονται τεράστια οδικά δίκτυα, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των προαστίων και της μητρόπολης. Ταυτόχρονα δημιουργούνται σιδηρόδρομοι, μετρό και τραμ κάνοντας προσιτή τη μετακίνηση, χωρίς τη χρήση ιδιωτικού οχήματος. Τα εν λόγω έργα, αν και βοήθησαν άρδην την καθημερινή ζωή των πολιτών και την τοπική οικονομία, είχαν φοβερό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου.

Αλλαγές στον δημόσιο χώρο
Τα τελευταία 200 περίπου χρόνια, το περιβάλλον της Αθήνα έχει μεταλλαχθεί ολοκληρωτικά. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης και οι εγκαταστάσεις των κτηνοτρόφων έχουν αντικατασταθεί από εκτενή οδικά δίκτυα και συγκροτήματα πολυκατοικιών , αφήνοντας ελάχιστους ελεύθερους χώρους πρασίνου. Επιπλέον, το κλίμα της Αθήνας έχει γίνει εντελώς αποπνικτικό και αφιλόξενο, ειδικά κατά τις εργασιακές ώρες, όπου επικρατεί μόνιμη κυκλοφοριακή συμφόρηση και ηχορύπανση.

Πέρα από την ύπαρξη ελαχίστων πάρκων και δασικών εκτάσεων, ενδεικτικό παράδειγμα αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος είναι τα ποτάμια και οι χείμαρροι. Στα τέλη του 19ου αιώνα υπολογίζεται ότι υπήρχαν στην Αττική πάνω από 700 υδάτινα ρεύματα, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τα 50. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, πάνω από 550 χιλιόμετρα έχουν μπαζωθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η αστική και βιομηχανική επέκταση της πρωτεύουσας. Όπως είναι επόμενο η τσιμεντοποίηση των υδάτινων αρτηριών, προκαλεί ολοένα πιο συχνά φαινόμενα πλημμύρας και επικείμενων καταστροφών.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες αξιόλογες προσπάθειες για την βελτίωση της εικόνας της Αθήνας μέσω κοινωφελών έργων, όπως το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η επικείμενη ανάπλαση στο Ελληνικό, τα οποία δίνουν πνοή φρεσκάδας στο γκρίζο τοπίο της σύγχρονης αθηναϊκής τσιμεντούπολης.

Η Τεχνολογία Integralis της Artemide καταπολεμά βακτήρια και ιούς

Η πρωτοποριακή τεχνολογία της Artemide, χωρίς να κάνει κανέναν συμβιβασμό στη φωτεινότητα ή τη σχεδιαστική ομορφιά του φωτιστικού, έχει έναν μοναδικό σκοπό: την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η φημισμένη ιταλική μάρκα φωτιστικών Artemide έχει αναπτύξει έναν καινοτόμο τρόπο να μετατρέπει τα φωτιστικά σώματα σε συσκευές απολύμανσης χάρη σε ειδικά LED που εκπέμπουν σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Ο λόγος για την πατενταρισμένη τεχνολογία Integralis, που προσαρμόζεται σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων της Artemide, έτσι ώστε να προσφέρει την ιδανική λύση όχι μόνο για την απολύμανση ενός χώρου αλλά και για υψηλή απόδοση φωτισμού σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τα φωτιστικά στα οποία έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία της Artemide μπορούν να ελεγχθούν μέσω της εφαρμογής Artemide App, επιτρέποντας στα φωτιστικά δωματίων που χρησιμοποιούνται συχνά να εκπέμπουν συνεχώς φως που καταστέλλει τα βακτήρια. Τα φωτιστικά σε ακόμη πιο πολυσύχναστα δωμάτια, όπως οι γραφειακοί χώροι, μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να εκπέμπουν σύντομης διάρκειας ισχυρότερο UV φως όταν δεν υπάρχει κανένας.

Το οικοσύστημα της Integralis
Η πρωτοπορία της συγκεκριμένης τεχνολογίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι περιλαμβάνει τέσσερις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις-υπηρεσίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή συνδυαστικά. Η Pure Integralis είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση που επιτρέπει υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και επομένως υψηλής ποιότητας φωτεινότητα. Η White-Violet Integralis είναι ο συνδυασμός λευκού και βιολετί φωτός που μπορεί να ενεργοποιήσει τον έλεγχο για μικροβιακή ανάπτυξη ή και την αντιμικροβιακή δράση. Η White Integralis εκπέμπει λευκό φως και περιορίζει τη βακτηριδιακή ανάπτυξη. Η Violet Integralis δημιουργήθηκε για να εντείνει την αποτελεσματικότητα έναντι παθογόνων μικροοργανισμών σε χώρους όπου απαιτείται ταχύτερη απολυμαντική παρέμβαση. Τέλος, η Integralis μπορεί να εκπέμψει υπεριώδες ακτίνες UVC, που ενεργοποιούνται μόνο εν τη απουσία των ανθρώπων.