Με τη συμβολή της τεχνολογίας, μπορεί να σχεδιαστεί ένα βιώσιμο μέλλον Με την τεχνογνωσία τους στον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος, οι αρχιτέκτονες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές κατασκευής.

Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που βιώσαμε πολύ πρόσφατα στη χώρα μας, και όσα παρατηρούμε συχνά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δυστυχώς, δεν είμαστε στην αρχή του φαινομένου, για να υποθέσουμε ότι έχουμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε. Τα χειρότερα είναι εδώ, και απαιτούνται δραστικές λύσεις.
Με ποιους τρόπους, λοιπόν, μπορεί η αρχιτεκτονική να βοηθήσει σε αυτόν τον στόχο;

Ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι αρχιτέκτονες μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή είναι ο σχεδιασμός κτιρίων που είναι ενεργειακά αποδοτικά και χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οικοδομικά υλικά υψηλής απόδοσης, βελτιστοποιημένος προσανατολισμός κτιρίου και στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού, όπως ο φυσικός αερισμός και ο φυσικός φωτισμός, μπορούν όλα να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην προώθηση της βιωσιμότητας. Οι αρχιτέκτονες ενσωματώνουν επίσης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακούς συλλέκτες και γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, για να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, οι έξυπνες τεχνολογίες κτιρίων, όπως ο αυτοματοποιημένος φωτισμός και τα συστήματα HVAC, μπορούν να μειώσουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας και να προωθήσουν τη βιωσιμότητα.

Μια άλλη βασική πτυχή της απάντησης της αρχιτεκτονικής στην κλιματική αλλαγή είναι η χρήση βιώσιμων υλικών και κατασκευαστικών πρακτικών. Τα αειφόρα υλικά, όπως το μπαμπού, το ανακυκλωμένο ξύλο και ο ανακυκλωμένος χάλυβας, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δομικών υλικών και στη μείωση των απορριμμάτων. Επιπλέον, οι αρχιτέκτονες διερευνούν νέες τεχνικές κατασκευής, όπως η προκατασκευή και η αρθρωτή κατασκευή, που μπορούν να μειώσουν τα απόβλητα κατασκευής και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Οι αρχιτέκτονες μπορούν τέλος να υποστηρίζουν πολιτικές δράσης για το κλίμα που προωθούν βιώσιμες οικοδομικές πρακτικές και μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι αρχιτέκτονες οφείλουν να πιέζουν για πολιτικές που ενθαρρύνουν τη χρήση βιώσιμων υλικών, προάγουν την ενεργειακή απόδοση και υποστηρίζουν την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεργαζόμενοι με φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, οι αρχιτέκτονες μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.