Η μελέτη του ΑΤΗ3 DATA CENTER της LAMDA HELLIX – Digital Realty με εφαρμογή της Βuilding Ιnformation Μodeling είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός απαιτητικού έργου, χρησιμοποιώντας ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία.

Στα τέλη του 2023 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο DATA CENTER που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, το ΑΤΗ3 DATA CENTER, από τη Lamda Hellix – σημερινή Digital Realty, ενώ βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή η επέκτασή του, το “ΑΤΗ4 DATA CENTER”.
To ATH3 είναι ένα Data Center συνολικής δυναμικότητας 8 MW, το οποίο στεγάζεται σε ένα τριώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 7.500 τ.μ. στο Κορωπί.

«Το συγκεκριμένο έργο είχε μελετηθεί μέχρι το στάδιο της οριστικής μελέτης από την ARUP με τη συνεργασία του γραφείου Φ. & Κ. Κυδωνιάτης και Συνεργάτες. Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής, καθώς και τη μελετητική υποστήριξη με ΒΙΜ του Αναδόχου του Έργου, που ήταν η Mytilineos με αρμόδιο υπεργολάβο για το οικοδομικό σκέλος την ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.» σημειώνει στο Architect ο Βασίλειος Αλέξανδρος Πουτέτσης, αρχιτέκτων, επικεφαλής των VAP Architects.

Η ΒΙΜ «ξεκλειδώνει» ένα περίπλοκο έργο
Στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών, τα Data Centers αποτελούν τον κεντρικό κόμβο για τη στέγαση του «ψηφιακού παλμού» του διασυνδεδεμένου κόσμου μας. Από τις υπηρεσίες streaming, μέχρι τα cloud services, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία αυτών των εγκαταστάσεων, είναι πρωταρχικής σημασίας, σημειώνει ο κ. Πουτέτσης. H εφαρμογή της Building Information Modeling φέρνει επανάσταση στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των Data Centers, καθώς ενισχύει πολύπλευρα τις δυνατότητες των εμπλεκόμενων συντελεστών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών και Εργολάβων, στο να μελετήσουν και να κατασκευάσουν ένα εξαιρετικά περίπλοκο τεχνικό έργο.

«Η ΒΙΜ με την τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση τόσο των φυσικών όσο και των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός κτιρίου, έχει ανατρέψει το τοπίο στον χώρο των μελετών», επισημαίνει ο ίδιος περιγράφοντας τα οφέλη της διαδικασίας που ακολουθείται. «Ιδιαίτερα με τις δυνατότητες που παρέχει για τη συνεργασία και τον συντονισμό σε πραγματικό χρόνο μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, από τη σύλληψη ενός έργου μέχρι την υλοποίησή του, επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και διασφαλίζει μεγάλη αξιοπιστία στις μελέτες. Στο προσκήνιο αυτής της καινοτόμου διαδικασίας βρίσκεται η αρχιτεκτονική υλοποίηση των Data Centers».
Η περιπλοκότητα των εγκαταστάσεων που ενσωματώνονται σε αυτά τα κτιριακά κελύφη, απαιτούν μεγάλη ακρίβεια σχεδιασμού και κατασκευής, για την επίτευξη της οποίας η ΒΙΜ αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για να υποστηριχθούν αυτές οι διαδικασίες. Η δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου, παρέχει τη δυνατότητα στο να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις και να εξεταστούν σχεδιαστικοί παράμετροι ώστε να αξιοποιείται η μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου για τη διέλευση των εγκαταστάσεων με τον αποδοτικότερο τρόπο. «Καθώς σε αυτόν τον κτιριακό τύπο το κέλυφος καλείται να υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις – και όχι το ανάποδο ως είθισται, οι Αρχιτέκτονες συνεργάζονται στενά με τους Μηχανολόγους για να διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο αναπτύσσεται ο “οργανισμός’’ των Data Centers», εξηγεί ο αρχιτέκτων.

Συντονισμός σε πραγματικό χρόνο, ξεπερνώντας τις αποστάσεις
Στην περίπτωση του ΑΤΗ3, όπως αναλύει, αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο οι δυνατότητες που παρείχε η ΒΙΜ για την υλοποίησή του, επιτρέποντας τη διαρκή συνεργασία και συντονισμό σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών, με τη συμμετοχή των διαχειριστών του έργου οι οποίοι το παρακολουθούσαν από διαφορετικές χώρες, χωρίς η απόσταση να αποτελεί κανέναν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη του έργου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτιζε και η ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης του έργου, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις διαδικασίες της ΒΙΜ εκτέλεσης, καθώς πέραν της υλοποίησης του ψηφιακού μοντέλου, τηρήθηκαν πρότυπα ποιότητας υλοποίησης της ΒΙΜ σύμφωνα με όσα προέβλεπε το BIM execution plan του Έργου.

«Εν κατακλείδι, η αρχιτεκτονική εκτέλεση με ΒΙΜ του ATH3 Data Center αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για τον τρόπο που συλλαμβάνουμε, μελετάμε και υλοποιούμε ένα απαιτητικό έργο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής συνεργασίας, της απεικόνισης και της ενσωμάτωσης της πληροφορίας για την υλοποίησή του με τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο», τονίζει ο κ. Πουτέτσης.

Η ομάδα πίσω από το έργο
Ομάδα Μελέτης Αναδόχου (Mytilineos-ΕΛΕΜΚΑ) για την κατασκευή του ΑΤΗ3
• Αρχιτεκτονική Μελέτη: VAP ARCHITECTS
• Στατική Μελέτη: Lithos Consulting Engineers
• Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων: – ECOREF Ιnnovative Engineering – EMBIRIA Consulting Engineers