Η αρχιτεκτονική πρόταση του γραφείου Sparch δίνει βαρύτητα στον αστικό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα εστιάζει στην ευεξία των χρηστών.
Το πρώτο βραβείο στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου της ευρύτερης περιοχής του νέου σταθμού Μετρό «Eυαγγελισμός», κέρδισε το γραφείο Sparch. Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η αναδιαμόρφωση του χώρου γύρω από τον νέο σταθμό, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις οδών και άλλες ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοπικού χαρακτήρα.
Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, που θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, ενώ παράλληλα θα εναρμονίζεται με το υφιστάμενο αστικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον βιοκλιματικό σχεδιασμό -χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά- με στόχο το έργο να συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον σχεδιασμό
Όπως μας αναφέρουν οι αρχιτέκτονες του γραφείου Sparch, για να σχεδιαστεί η ανάπλαση του χώρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νέου σταθμού Μετρό «Eυαγγελισμός», σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, λήφθηκε υπόψη ο διττός χαρακτήρας της περιοχής: ο ιστορικός χαρακτήρας του πάρκου Ριζάρη, η κεντρική του θέση στον αστικό ιστό, η σύνδεσή του με κτίρια και τόπους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και η ιδιαιτερότητά του να επιλυθεί λειτουργικά και αισθητικά ως σύγχρονος κόμβος σύνδεσης και μετεπιβίβασης δυο γραμμών, της γραμμής 3 και της νέας γραμμής 4 του μετρό. Η έντονη κινητικότητα και η σύνδεση του χώρου με εμβληματικούς προορισμούς, με διαδρομές και στάσεις τόσο κάτω από τη γη, όσο και υπέργεια, συνθέτουν το νήμα της συνολικής προσέγγισης.

Κόμβος συνάντησης δύο «κόσμων»
Στόχος του διαγωνισμού και αυτό που επιχειρεί η πρόταση των Sparch Architects για το «μετά» είναι μια συνολική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, προβλέπεται η οργάνωση της πλατείας και της επίγειας σύνδεσης των δυο γραμμών με το ελάχιστο αποτύπωμα κατασκευών και σκληρού δαπέδου, η διατήρηση και η προσεκτική αναβάθμιση του φυσικού συστήματος και η ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας. Αναμφίβολα, κεντρική ιδέα της συνολικής προσέγγισης είναι ο άνθρωπος και η κινητοποίηση των αισθήσεών του. Η πρόταση επιχειρεί να συνδέσει το δημόσιο χώρο που βρίσκεται κάτω από την γη, τους χώρους μετεπιβίβασης, με αυτό που βρίσκεται πάνω από τη γη, το πάρκο. Για αυτή την ώσμωση, η αρχιτεκτονική προσέγγιση χρησιμοποιεί τη γεωμετρία, το φυσικό φως, τις λιτές χαράξεις, το πράσινο, το νερό και την τέχνη. Επιθυμία του γραφείου είναι η καθημερινή διαδικασία μετάβασης, ανάδυσης ή κατάδυσης, στάσης, ή χαλάρωσης, να μετατραπεί σε ενδιαφέρουσα αστική εμπειρία.

Ομάδα Μελέτης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός: ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ| MP SPARCH architects
Συνεργάτες ΜP SPARCH architects:
Γιώργος Παπανικολάου, Παναγιώτα Λιάκου, Ευγενία Μαλάμογλου, Φωτεινή Ντέκα, Qussai Zeit
Σύμβουλος: ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ| RS SPARCH
Αρχιτέκτονας Τοπίου: Δρ. Ζωή Καρακινάρη | Ztopos
Συνεργάτες Ztopos: Χρύσα Πολύζου, Νένα Σιδηροπούλου, Hanna Khrystoforova
Μηχανικός Πολεοδόμος / Χωροτάκτης: Γιαννακού Αθηνά, Αρχιτέκτων Μηχ., Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Σαλάτα Κωνσταντίνα-Δήμητρα, Δρ. Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός: Δρ. Αλέξανδρος A. Σδουκόπουλος

Ομάδα Συνεργατών
Πολιτικός Μηχανικός: ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Μηχανολόγος Μηχανικός: Γεώργιος Γαρτζούνης
Πολιτικός Μηχανικός (Μελέτη Υδραυλικών Έργων): Μάρθα – Λητώ Στεργιούλη
Περιβαλλοντολόγος: Δρ. Ευθύμιος Μουτσάκης
Γεωπόνος: Αθανασία Κικίδου, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων τοπίου MLA