Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ξεχώρισε στα φετινά Environmental Awards 2022, που διοργανώθηκαν από την Boussias, αποσπώντας συνολικά 5 διακρίσεις: 1 Gold στην κατηγορία «Sustainable Business» και 3 Silver βραβεία στις κατηγορίες «Climate Change», «Energy efficiency» και «Sustainable Product or Service», καθώς και τον τιμητικό τίτλο «Environmental Service Provider of the Year».

Όλες οι διακρίσεις αφορούσαν στην συνεισφορά της Schneider Electric στην προστασία του περιβάλλοντος και την γενικότερη προώθηση της αειφορίας, μέσα από τις εταιρικές πρακτικές της, τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει στους πελάτες της, όπως και την δημιουργία καινοτόμων «πράσινων» έργων που συνεισφέρουν σε ένα πιο υγιές βιώσιμο περιβάλλον.

Στην κατηγορία «Sustainable Business», η Schneider Electric διακρίθηκε με το Gold βραβείο για τη διαχρονική προώθηση της βιωσιμότητας, τόσο εσωτερικά, όσο και στο πλαίσιο του ευρύτερου οικοσυστήματος συνεργατών και πελατών της. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση του οράματος της εταιρείας σχετικά με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγική – λειτουργική της διαδικασία.

Στην κατηγορία «Energy Efficiency» η Schneider Electric διακρίθηκε χάρη στην πρωτοβουλία της εταιρείας να αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση εμβληματικών κτιρίων της Αθήνας, όπως τα κτίρια γραφείων The Orbit και METROPOLIS,  εφαρμόζοντας τις λύσεις αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης που διαθέτει στο portfolio της.

O νέος “πράσινος” πίνακας διανομής ισχύος Μέσης Τάσης SM AirSeT διακρίθηκε στην κατηγορία «Sustainable Product or Service». Ο εν λόγω πίνακας  αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα της εταιρείας και έχει διακριθεί αρκετές φορές το τελευταίο έτος τόσο σε τοπικό  όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για την πρωτοπόρο τεχνολογία και λειτουργία του με καθαρό αέρα.

Η διάκριση στην κατηγορία «Climate Change», αφορά στην συνολική προσφορά της εταιρείας στο περιβάλλον με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας και της καλύτερης ενεργειακής διαχείρισης, συνεισφέροντας ενεργά στην μείωση της ενεργειακής σπατάλης, που έχει άμεσο αντίκτυπο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής.

Η τιμητική διάκριση «Environmental Service Provider of the Year» αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης της Schneider Electric σχετικά με τη προώθηση της αειφορίας που μετρά περισσότερα από 15 χρόνια. Η Schneider Electric έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της πλάνου, θέτοντας ως στόχο να επιτύχει carbon neutrality μέχρι το 2025, ενώ έχει δημιουργήσει και ειδικό δείκτη, το Schneider Sustainability Impact (SSI), με βάση τον οποίο αξιολογεί την πορεία της κάθε χρόνο και ανακοινώνει τα αποτελέσματά της, συγκρίνοντας τα με τους στόχους που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη (Sustainable Development Goals).

O κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης, Strategy & Sustainability C-level Consultant της Schneider Electric, δήλωσε σχετικά: «Βραβευμένη ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες παγκοσμίως, η Schneider Electric συνεχίζει να διακρίνεται σε τοπικό επίπεδο. Ύστερα από την επιτυχία της εταιρείας μας στα Energy Mastering Awards, συνεχίζουμε και σε αυτή τη διοργάνωση να βραβευόμαστε με τίτλους που δεν αφορούν μόνο την δική μας εταιρεία αλλά που μοιραζόμαστε με τους χίλιους και πλέον συνεργάτες μας σε παγκόσμιο επίπεδο στην κοινή αυτή προσπάθεια για την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Η συγκεκριμένη βράβευση αναδεικνύει το πλαίσιο της συνεργασίας και την δέσμευσή μας απέναντι στους εταίρους μας για τους στόχους που έχουμε θέσει στην στρατηγική μας σχετικά με τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη».