Με στόχο την πλήρη ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες και δράσεις, η Europa δημοσιεύει την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Η Έκθεση αφορά τη στρατηγική και τις πρακτικές που ακολούθησε η Εταιρεία για το έτος 2021 και αποτυπώνει με πλήρη, εμπεριστατωμένο και σαφή τρόπο τη συμβολή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με αρχή το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η Europa, ήδη από το 2018 με το πρόγραμμα EUROPA CARES, έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα στο να αποτελεί εταιρεία – πρότυπο στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Υλοποιεί δράσεις, αναπτύσσει τεχνολογίες και στρατηγικές, που στοχεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση σε κάθε πεδίο της δραστηριότητάς της. Η παρούσα έκδοση αποτελεί για εμάς μια επίσημη και ενδελεχή καταγραφή όλων όσων έχει πετύχει σε ένα έτος.

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί ότι η Europa είναι από τις ελάχιστες διελάσεις στην Ελλάδα που δημοσιεύουν στην Έκθεση τους τις Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (Scope 1, 2, 3). Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεί ετήσιο έντυπο ενημέρωσης του κοινού από την Europa αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση εδώ.