Η Europa, μια εταιρεία με αυστηρή προσήλωση στην υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι πλέον περήφανο μέλος του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC GREECE).

To SBC GREECE αποτελεί τον κεντρικό φορέα προώθησης της έννοιας των αειφόρων κτιρίων στην χώρα μας. Παράλληλα σε διεθνές επίπεδο είναι μέλος του World Green Building Council (WGBC), τον μεγαλύτερο φορέα διεθνώς επί της κτιριακής αειφόρου ανάπτυξης, εκπροσωπώντας την χώρα μας στον οργανισμό, ανάμεσα σε περισσότερα από 100 μέλη Εθνικών Συμβουλίων Αειφόρων Κτιρίων.

Τι είναι το Αειφόρο Κτίριο

Βασικό γνώρισμα του αειφόρου κτιρίου είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των ποικίλων τεχνικών χαρακτηριστικών του, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας του.

Χαρακτηριστικά που συντελούν στην αειφορία ενός κτιρίου είναι:

 • Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βιοκλιματικού σχεδιασμού και θερμικής θωράκισης του κελύφους.
 • Ο υψηλός δείκτης ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Η χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
 • Το υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και η δημιουργία συνθηκών ευεξίας για τους ενοίκους.
 • Η θέση με καλές προσβάσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς.
 • Η εξοικονόμηση και συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Η διαχείριση των απόβλητων, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, σύμφωνα με την αρχή ελαχιστοποίηση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση.
 • Η διατήρηση όλων των μορφών ρύπανσης, κατά την κατασκευή και λειτουργία, σε χαμηλά επίπεδα.

Το SBC GREECE

Το Συμβούλιο έχει σαν όραμα την εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Οι δραστηριότητές του αναπτύσσονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

 • Έρευνα επάνω στην αειφόρο κτιριακή ανάπτυξη και εκπαίδευση των επαγγελματιών της δόμησης για τις πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα.
 • Συστήματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αειφορίας σε κτίρια και γενικότερα στο δομημένο περιβάλλον.
 • Προάσπιση των σκοπών του SBC GREECE προς τους κρατικούς φορείς της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας καθώς και η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και lobbying.

Η Europa εντάχθηκε ως μέλος στο Συμβούλιο με ξεκάθαρο σκοπό να στηρίξει στην προσπάθεια του, αλλά και να αναπτύξει έτι περαιτέρω την δράση της για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.