Το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκινά τον 7ο κύκλο του και καλεί νέες και νέους απόφοιτους Μηχανικούς να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή στη MYTILINEOS. Από το 2014 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, αναγνωρίζεται ως θεσμός, καθώς εκατοντάδες μηχανικοί έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και δεξιότητες. Η MYTILINEOS καλεί και φέτος νέες και νέους Μηχανικούς να πάρουν μέρος στη διαδικασία επιλογής, ώστε να εργαστούν για ένα χρόνο σε projects στους δύο επιχειρηματικούς κλάδους, στις θυγατρικές ή στις Κεντρικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες της εταιρείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος, όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, αποκόμισαν ιδιαίτερα θετικές εμπειρίες. Απέκτησαν πλούσια πρακτική εμπειρία συμπληρωματική στις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, βελτίωσαν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, αποκομισαν εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής, ενώ πολλοί κατάφεραν να βρουν εργασία μετά το πέρας του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι /Μεταλλουργοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ή άλλες σχετικές ειδικότητες.
  • Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Άριστες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, MS Office).
  • Εργασιακή εμπειρία έως τρία έτη.
  • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται η MYTILINEOS: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου κι εργοτάξια σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / MBA (επιθυμητά).

Η διαδικασία επιλογής είναι αρκετά απλή. Αρχικά πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2023, στην ιστοσελίδα Μηχανικοί στην Πράξη – MYTILINEOS. Ακολουθούν το online Assessment που ο υποψήφιος δείχνει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές του χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα, το onsite Assessment Center που ο υποψήφιος δείχνει τις δυνατότητές σου μέσω πρακτικών προκλήσεων και ασκήσεων ομαδικής εργασίας και Panel Interviews.

Η MYTILINEOS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.