Στον σύγχρονο κόσμο, η υψηλή ποιότητα ζωής στο σπίτι προϋποθέτει υψηλές προδιαγραφές μόνωσης για ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Cognitive O.E. αυτό που συχνά παραβλέπουμε είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στην ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Οι σύγχρονες κατοικίες, με τις πολύ υψηλές προδιαγραφές μόνωσης, μπορεί να θωρακίζουν το εσωτερικό μικροκλίμα από τις αλλαγές της εξωτερικής θερμοκρασίας, αλλά αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, δημιουργώντας ένα επιβλαβές περιβάλλον για τους ανθρώπους.

Η λύση βρίσκεται στη συνδυασμένη χρήση αξονικών συστημάτων αερισμού εξαερισμού με ενσωματωμένο κεραμικό εναλλάκτη αέρα και της έξυπνης κτιριακής τεχνολογίας KNX. Εγκαθιστώντας αυτά τα συστήματα, μπορούμε να διατηρούμε την ιδανική ισορροπία μεταξύ αερισμού, εξαερισμού και μόνωσης, παρέχοντας ένα υγιές περιβάλλον στο σπίτι μας και ταυτόχρονα να μην διαταράσσουμε το εσωτερικό θερμοκρασιακό μικροκλίμα.

 

Τι κάνει ο κεραμικός εναλλάκτης;

Το κεραμικό υλικό έχει την ιδιότητα της γρήγορης θερμικής φόρτισης και αποφόρτισης. Τη στιγμή που ο εσωτερικός αέρας απορρίπτεται, περνά μέσα από τον εναλλάκτη και αφήνει το θερμοκρασιακό του αποτύπωμα. Μόλις ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της απόρριψης, ξεκινά η εισαγωγή φρέσκου αέρα ο οποίος κατά την είσοδό του περνά πάλι μέσα από τον κεραμικό εναλλάκτη και αντιγράφει το θερμοκρασιακό αποτύπωμα του αέρα που απορρίφθηκε σε ποσοστό ανάκτησης έως 90%.

 

Συνεχής επιτήρηση του εσωτερικού αέρα

Οι KNX αισθητήρες ποιότητας αέρα επιτηρούν διαρκώς τον εσωτερικό αέρα του σπιτιού για διακυμάνσεις. Όταν υπάρξει έντονη αλλαγή, ενημερώνουν τους χρήστες μέσω notification, ενώ ταυτόχρονα μέσω του συστήματος KNX, ενεργοποιούν την λειτουργία Boost στο σύστημα αρισμού, ώστε να διορθωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα επίπεδα ποιότητας αέρα.