Κρίσιμη η ισορροπία μεταξύ της πανεπιστημιακής κατάρτισης και της εξειδίκευσης στις διαδικασίες της ΒΙΜ, επισημαίνει ο Βασίλειος Αλέξανδρος Πουτέτσης, αρχιτέκτων και επικεφαλής του γραφείου VAP Architects.

Είστε από τους πρώτους Έλληνες αρχιτέκτονες που εφάρμοσαν την τεχνολογία ΒΙΜ στην ελληνική αγορά. Πόσο διαδεδομένη είναι;

Η ΒΙΜ βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο στην ελληνική αγορά, συγκριτικά με άλλες χώρες. Ασφαλώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην καθιέρωσή της από ορισμένα μελετητικά γραφεία, ωστόσο είναι σημαντικό να διεισδύσει σε μεγαλύτερο βαθμό στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών και ιδιαίτερα στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τελευταία αυξάνονται οι επιστημονικές ημερίδες-συνέδρια που σχετίζονται με την ΒΙΜ, και αυτό βοηθάει πολύ στη διάδοσή της και στο να κατανοήσει ευρύτερο κοινό του κλάδου μας αφενός τα πλεονεκτήματά της και αφετέρου τις διαδικασίες με τις οποίες τηρούνται τα πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της ποιότητας εφαρμογής της.
Επίσης, συμβάλλουν στο να γίνει κατανοητό ότι η ΒΙΜ απαιτεί σημαντική προσπάθεια (και επένδυση) από οποιοδήποτε άτομο ή φορέα αποφασίσει να την καθιερώσει και ότι τα στάδια την ανάπτυξης των δεξιοτήτων με τις διαδικασίες της είναι ανάλογα της ωρίμανσης ενός μηχανικού-οργανισμού σε βάθος χρόνου. Για τον λόγο αυτό είμαι βέβαιος ότι στην επόμενη πενταετία, η ΒΙΜ θα αναδειχθεί ως προαπαιτούμενη διαδικασία για την εκτέλεση των περισσότερων έργων – πέραν του Δημοσίου που είναι και θεσμικά καθιερωμένη ως υποχρεωτική.

Σε όρους καινοτομίας, πόσο έχει αλλάξει η ίδια η ΒΙΜ από τα πρώτα χρόνια;

Είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη της ΒΙΜ από τα πρώτα χρόνια που την εφαρμόσαμε. Αυτή η εξέλιξη φυσικά συνδυάζεται με την εξέλιξη που έχουν σημειώσει και άλλοι τομείς της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών με τις οποίες σχετίζεται ή εξαρτάται άμεσα. Η ενσωμάτωση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) και της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) στην ΒΙΜ αποτελεί επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σχεδιάζονται και να επικοινωνούνται οι προτάσεις των μελετητών με τους αποδέκτες τους και πώς οι τελευταίοι πλέον μπορούν να βιώνουν σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον τους χωρικούς συσχετισμούς και το τελικό σχεδιαστικό αποτέλεσμα.

Παρόμοια είναι και η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δυνατότητες που μπορεί να αναπτυχθούν στα πλαίσια των υπηρεσιών μέσω ΒΙΜ, καθώς σχεδιάζοντας με αλγόριθμους παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων εντάσσοντας παραμέτρους που να αναδεικνύουν το βέλτιστο αποτέλεσμα μιας πρότασης σε σχέση με το κόστος, την απόδοση κ.ο.κ. βελτιώνοντας σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων. Ανάλογα είναι και τα πλεονεκτήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εξέλιξη της ΒΙΜ, τόσο στην προκατασκευή, όσο και στην τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς και στη διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στον κύκλο ζωής τους. Μια από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στην ΒΙΜ είναι η δυνατότητα συνεργασίας σε «νέφος» (Cloud-Based Collaboration), που απελευθέρωσε τη δυνατότητα συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ διαφορετικών οργανισμών από οποιοδήποτε σημείο, επιτρέποντας πλέον συνεργασίες με άμεσο συντονισμό στις διαδικασίες τους.

Ποια είναι ενδεικτικά ορισμένα έργα που έχετε αναλάβει και ολοκληρώσει μέσω ΒΙΜ;

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σημειώσω ότι στα έργα που θα σας αναφέρω ήμασταν πάντα οι μελετητές εφαρμογής και, σε ορισμένα από αυτά, μελετητές περισσότερων σταδίων, ή σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούσαμε ως σύμβουλοι μελετητές εργοληπτικών εταιρειών για την κατασκευή των έργων. Συνεπώς, δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τους συναδέλφους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς για την υλοποίηση ορισμένων έργων, καθώς καθένα από αυτά αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι για εμάς, συμπεριλαμβανομένων και των πιο δύσκολων στιγμών που αναπόφευκτα περνάει ένα έργο, ειδικά όταν αυτό διαρκεί δύο, τρία ή και περισσότερα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ορισμένα από αυτά είναι: • Η ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος EVER EDEN στην Ανάβυσσο (25.000 τ.μ.) • Το πρώτο πιλοτικό έργο με ΒΙΜ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την Αρχιτεκτονική Αναβάθμιση του επιπέδου Αφίξεων (70.000 τ.μ.) • AYIA NAPA MARINA “WP2” (κτιριακά έργα συνολικής επιφάνειας 125.000 τ.μ.)
• Το Νέο Κυπριακό Μουσείο Αρχαιοτήτων στη Λευκωσία (35.000 τ.μ.) • Ριζική ανακαίνιση εξαώροφου κτιρίου γραφείων για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (2.500 τ.μ.) • ATH3 DATA CENTER (7.500 τ.μ.).
Καθώς και διάφορες κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών.

Η γνώση της ΒΙΜ είναι προσωπική υπόθεση ή μπορεί και πρέπει να εδράζεται στην πανεπιστημιακή γνώση; Ποια είναι η δική σας εμπειρία;

Σίγουρα στη δική μας περίπτωση ήταν προσωπική υπόθεση. Πρέπει όμως πλέον να εδράζεται στην πανεπιστημιακή γνώση καθώς είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα ακαδημαϊκά χρόνια να κατανοεί ένας νέος επιστήμονας τη σημασία της ΒΙΜ και να μπορεί να επιλέξει σε επόμενο στάδιο σπουδών αν θα εμβαθύνει κάνοντας κάποια εξειδίκευση. Παράλληλα, σε μια αγορά στην οποία διαρκώς εξαπλώνεται η ΒΙΜ, είναι βασικό να υπάρχει σχετική κατάρτιση από τα πανεπιστημιακά χρόνια, προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα η μετάβαση στην εργασία.

Είναι πολύ σημαντικό όμως να διαμορφώνεται κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, ώστε η ΒΙΜ να είναι αρωγός της κάθε επιστήμης, χωρίς να «απορροφάει» τον νέο επιστήμονα από τον πυρήνα της επιστημονικής του κατάρτισης. Η ΒΙΜ έχει ευεργετικά αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με άρτια επιστημονική γνώση. Λόγω των συναρπαστικών διαστάσεών της, μπορεί πολύ εύκολα να απορροφήσει έναν νέο επιστήμονα προτού προλάβει να ωριμάσει η επιστημονική του εμπειρία που θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί την ΒΙΜ για την καλύτερη απόδοση της επιστήμης του. Το γεγονός ότι η δική μας περίπτωση ανήκει σε μια κατηγορία επιστημόνων που μάθαμε να ασκούμε την επιστήμη μας με τον παραδοσιακό τρόπο και στη συνέχεια εξοικειωθήκαμε με την ΒΙΜ αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δεξιότητές μας, θεωρώ ότι αποτέλεσε μια εκ των ων ουκ άνευ ιδανική ισορροπία. Συνεπώς, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους νέους συναδέλφους είναι να μπορέσουν να εξελιχθούν στην επιστήμη τους διατηρώντας μια κατάλληλη σχέση μεταξύ της κλασικής επιστημονικής γνώσης (που είναι σημαντικό να εμβαθύνεται διαρκώς) παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΒΙΜ διαδικασίες.