Η ιδιαίτερη μορφολογία και τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα του ξύλου στα αρχιτεκτονικά έργα.

Τις μοναδικές θερμομονωτικές και πυράντοχες ιδιότητες του ξύλου ως δομικού υλικού αναδεικνύει η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας. Η κυρία Καλτσίδου σταχυολογεί τους λόγους για τους οποίους το ξύλο δεν υπολείπεται των άλλων υλικών και εξηγεί γιατί θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Οι ανακαινίσεις έχουν αυξηθεί λόγω της οικοδομικής δραστηριότητας. Πόσο διαδεδομένο είναι, εν έτει 2022, το ξύλο στους αρχιτέκτονες και κατασκευαστές για τις εργασίες ανακαίνισης;

Το ξύλο είναι ένα από τα πλέον προσφιλή υλικά για τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και διακοσμητές. Είναι το υλικό που κοσμεί κάθε έργο με τη μορφή επενδύσεων, δαπέδων, διακοσμητικών επιφανειών σε έπιπλα εσωτερικού χώρου, κουζίνες και πολλές άλλες εφαρμογές.
Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) έχει χαρακτηρίσει το ξύλο «ως το υλικό του 21ου αιώνα». Η ολοένα εντεινόμενη ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης για τη χρήση του ξύλου έχει ως στόχο την περαιτέρω διάδοσή του. Για τον λόγο αυτόν, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας (ΠΣΞ) ως πρωτοπόρος πραγματοποιεί τακτικά δράσεις για την ενημέρωση των επαγγελματιών όσον αφορά τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του κάθε ξύλου, ώστε να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του και να το εφαρμόσουν ιδανικά σε κάθε έργο τους.

Είναι γεγονός ότι το ξύλο είναι ένα θαυμάσιο διακοσμητικό και δομικό υλικό και αναδεικνύει κάθε έργο. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματά του έναντι άλλων βασικών υλικών, όπως το σκυρόδεμα και ο χάλυβας, που είναι πολύ δημοφιλή στα έργα;

Το ξύλο είναι το πιο ζεστό από όλα τα υλικά, προέρχεται από τη μοναδική πηγή ανανεώσιμης πρώτης ύλης που είναι το δάσος, και απαιτεί ελάχιστη ενέργεια για την παραγωγή του. Αποτελεί πηγή αποθήκευσης CO2 για όλη τη διάρκεια της ζωής του ξύλινου αντικειμένου. Επίσης, είναι οικολογικό προϊόν και ανακυκλώσιμο, του οποίου η παραγωγική διαδικασία σε σχέση με άλλα βιομηχανικά προϊόντα προσφέρει λιγότερα απόβλητα, απαιτεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σέβεται τη φύση και το περιβάλλον.

  • Το ξύλο από τη φύση του έχει μονωτικές ιδιότητες, είναι 10 φορές πιο θερμομονωτικό από το σκυρόδεμα και 400 φορές περισσότερο από τον χάλυβα, μειώνοντας τις λειτουργικές εκπομπές που δημιουργούνται λόγω απώλειας θερμότητας μέσα στα κτίρια.
  • Είναι αειφόρος πρώτη ύλη, αναπαράγεται δηλαδή συνεχώς από τη φύση σε αντίθεση με τις ορυκτές πρώτες ύλες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα), οι οποίες και εξαντλούνται συνεχώς.
  • Λόγω της μεγάλης ποικιλίας ειδών ξυλείας και της ιδιαίτερης μορφολογίας τους, έχει τεράστια αισθητική αξία.
  • Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο «ζεστά» υλικά, με ιδιαίτερη αίσθηση στην αφή και την όραση. Κάτι τέτοιο γίνεται αντιληπτό με μια απλή σύγκριση ενός ξύλινου με ένα μεταλλικό ή πλαστικό έπιπλο.
  • Χαρακτηρίζεται ως άριστο δομικό υλικό, με πολλές κατασκευαστικές δυνατότητες και αρχιτεκτονική αξία, ενώ έχει μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του.

Προϊόντα όπως το Cross Laminated Timber (CLT), το Glued Laminated Timber (Glulam) και το Laminated Veneered Lumber (LVL) έχουν τη δομική αντοχή του χάλυβα και του σκυροδέματος με πρόσθετο πλεονέκτημα να είναι ελαφρά σε βάρος. Λόγω των παραπάνω, δεν υπάρχει η ανάγκη για βαθιά θεμέλια ή μεγάλο κόστος σε μεταφορικά. Φυσικά, από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως το ξύλο δεν οξειδώνεται, υφίσταται επεξεργασία σχετικά εύκολα και απαιτεί μικρή κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Υπάρχει η αντίληψη ότι το ξύλο ως φυσικό υλικό μπορεί να φθαρεί πιο εύκολα στο πέρασμα του χρόνου, κάτι που καθιστά δαπανηρή τη συντήρησή του. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Σαφώς και όχι. Η σωστή επιλογή ξύλου για κάθε χρήση, η σωστή εφαρμογή προστατευτικών υλικών (βερνίκια, λάδια, νανοσκευάσματα κ.λπ.) και η ορθή συντήρησή του σε βάθος χρόνου, του δίνουν τεράστια διάρκεια ζωής και κορυφαίο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πιστεύετε ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις το ξύλο ως δομικό υλικό, και συγκεκριμένα στο «καυτό» ζήτημα της πυροπροστασίας των κατασκευών;

Παρά ορισμένες λανθασμένες αντιλήψεις και ρητορική, τα κτίρια από ξύλο ως δομικό υλικό δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς από τα κτίρια από σκυρόδεμα και χάλυβα. Δεν είναι τυχαίο πως σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Φινλανδία και άλλες χτίζονται πλέον αμιγώς ξύλινα πολυώροφα κτίρια που ξεπερνούν τους 20 ορόφους.
Η Πολιτεία δυστυχώς είναι υποχρεωμένη να προάγει τα συμφέροντα της εθνικής βιομηχανίας σκυροδέματος και αλουμινίου, παλαιότερα και του χάλυβα. Αυτό́ φέρνει το ξύλο σε δεύτερη μοίρα ως προς τη γενική́ αντιμετώπισή του.

Ποια είναι η άποψή σας για την επιδότηση που συνδέεται με τη χρήση των ξύλινων κουφωμάτων στα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ»; Θα έπρεπε να δίνονται περισσότερα κίνητρα στους ιδιοκτήτες κατοικιών;

Το ξύλο ως υλικό κατασκευής κουφωμάτων είναι ασύγκριτα καλύτερο σε θερμομονωτικές ιδιότητες απ’ ό,τι το αλουμίνιο που είναι θερμοαγώγιμο. Αυτό και μόνο ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που το κόστος της ενέργειας έφτασε στα ύψη, θα έπρεπε να το καθιστά βασικό υλικό στην κατασκευή κουφωμάτων χωρίς κανείς να σταθμίσει όλα τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα που απαριθμούνται πιο πάνω.