Το αλουμίνιο μπορεί να προσφέρει βιώσιμες, ανθεκτικές και λειτουργικές λύσεις που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά ακόμα και το γερασμένο κτιριακό απόθεμα.
Το δομημένο περιβάλλον παράγει σχεδόν το 50% των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών CO2, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες. Από αυτές τις συνολικές εκπομπές, οι οικοδομικές εργασίες είναι υπεύθυνες για το 27% ετησίως, ενώ τα οικοδομικά υλικά και οι κατασκευές (που συνήθως αναφέρονται ως ενσωματωμένος άνθρακας) ευθύνονται για ένα επιπλέον 20% ετησίως. Έτσι, υπάρχει σημαντική εστίαση στον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κτιρίων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.
Ωστόσο, η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Καθώς δεν είναι βιώσιμο να κατεδαφιστούν και να αντικατασταθούν όλα, μια κίνηση που θα είχε τις δικές της συνέπειες για τις εκπομπές άνθρακα, συνιστάται η προσαρμογή-βελτίωσή τους.

Η χρήση του αλουμινίου ως ένα ευέλικτο, ανακυκλώσιμο, ανθεκτικό και πλέον κυρίαρχο υλικό στην ανακατασκευή – ανακαίνιση, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάγκη να ευθυγραμμιστούν τα γερασμένα κτίρια με τα τρέχοντα πρότυπα χρήσης ενέργειας, οδηγεί τους μελετητές να προτείνουν λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Στοιχεία, όπως υαλοπετάσματα, επένδυση κτιρίου, σκίαση, κουφώματα που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά της κατασκευής, αποτελούν επωφελείς παρεμβάσεις για τη βελτίωση της θερμικής απόδοσης, την ενίσχυση ανθεκτικότητας και τη μείωση των αναγκών συντήρησης του υπάρχοντος κτιρίου.

Βαγγέλης Σωτηρίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Architectural Project Manager στο Τμήμα Μεγάλων Έργων της Europa Profil Αλουμίνιο