Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024