Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας προχώρησε σε δωρεά αξίας 35.000 ευρώ προς το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γρεβενών. Η δωρεά περιλάμβανε εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό υλικό και λύσεις λογισμικού της Schneider Electric, με στόχο την βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης ενέργειας του ιδρύματος. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του εγχειρήματος έγινε με τη συμβολή της εταιρείας Aspec, η οποία ως EcoXpert και αξιόπιστος συνεργάτης της Schneider Electric ανέλαβε τον προγραμματισμό του συστήματος διαχείρισης ενέργειας και της εταιρείας Techorama που ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση του.

Πιο συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο εγκαταστάθηκαν πάνω από 30 ενσύρματοι και ασύρματους μετρητές ενέργειας Schneider Electric τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι, σε συνεργασία με το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) της εταιρείας, δίνουν στους υπευθύνους του νοσοκομείου τη δυνατότητα να έχουν πλήρη ενεργειακή εποπτεία του κτιρίου.

Το λογισμικό EcoStruxure Power Monitoring Expert συγκεντρώνει και οργανώνει τα δεδομένα που αντλούν οι μετρητές ενέργειας από το δίκτυο του νοσοκομείου, τα κωδικοποιεί και τα παρουσιάζει στον υπεύθυνο ως εύκολα κατανοητές μετρήσεις, συνοδευόμενες από προτεινόμενες δράσεις για τη διαχείριση ή βελτίωσή τους. Με αυτό τον τρόπο, ο υπεύθυνος του δικτύου ενέργειας του νοσοκομείου είναι σε θέση  να εντοπίζει σημεία ενδιαφέροντος στη λειτουργία του δικτύου (μεγάλες καταναλώσεις, πιθανές διαρροές κ.ο.κ.), ενώ το σύστημα το ίδιο θα του παρουσιάζει εναλλακτικές δράσεις που μπορεί να αναλάβει, ώστε να απαντήσει στην κάθε περίσταση.

Επιπλέον, τα δεδομένα και οι προτάσεις του συστήματος, χάρη στο διαισθητικό του user interface, μπορούν να μοιραστούν και σε άλλα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, ώστε να υιοθετούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους οι καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση της ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, βελτιστοποιώντας την χρήση/ κατανάλωση ενέργειας, το δίκτυο του νοσοκομείου αποφεύγει την υπερκατανάλωση συμβάλλοντας τόσο στην οικονομία πόρων του νοσοκομείου, όσο και στη μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος, συνεισφέροντας έτσι στην ευρύτερη αειφορία του ιδρύματος. Τέλος, η διαρκής παρακολούθηση του δικτύου και ο άμεσος εντοπισμός δυσλειτουργιών συμβάλουν αντίστοιχα και στην ταχύτερη και αποτελεσματική  αποκατάσταση πιθανών βλαβών.

Όλα τα δεδομένα και η παρακολούθηση που γίνεται μέσω του λογισμικού Power Monitoring Expert παρέχονται σε πραγματικό χρόνο (In Real Time) γεγονός που εξασφαλίζει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου του κτιρίου. Αυτό αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για κάθε ίδρυμα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς  μειώνει τη διάρκεια μιας πιθανής διακοπής, ενώ  μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση του συστήματος εντοπίζεται άμεσα  οποιαδήποτε βλάβη. Επιπλέον, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ορισμού guidelines για την ποιότητα της ισχύος του δικτύου, τη δυνατότητα ενεργοποίησης ειδοποιήσεων αν αυτή για κάποιο λόγο υποχωρήσει, αλλά και τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σχετικά με την συνολική του λειτουργία.

Ο κ. Σπύρος Ράπτης, CEΟ της Schneider Electric Hellas δήλωσε: «Είμαστε πάντα υπερήφανοι να βοηθούμε τους συνεργάτες μας να επιτύχουν τους ενεργειακούς στόχους τους και να μπαίνουν σε μία πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς αυτός είναι και ο τομέας εξειδίκευσή μας. Αυτή τη φορά οι προσπάθειές μας μας κάνουν διπλά υπερήφανους, καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση ενός τόσο σημαντικού για την περιφέρεια υγειονομικού κέντρου αποτελεί ένα έργο το οποίο ωφελεί, τόσο το Γ.Ν. Νοσοκομείο Γρεβενών, όσο και την ευρύτερη κοινότητα που αυτό εξυπηρετεί. Άλλωστε αυτό είναι και το όραμα της Schneider Electric, να είμαστε μια εταιρεία με πραγματικό αντίκτυπο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο για να  επιταχύνουμε την βιωσιμότητα για όλους».