Ανεξαρτήτως κλίμακας, το ΒΙΜ συμβάλλει καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των χώρων, στην ενίσχυση του βιώσιμου χαρακτήρα της ξενοδοχειακής κατασκευής, καθώς και στη διασφάλιση της εμπειρίας του χρήστη.

Στον κλάδο της φιλοξενίας, ειδικά για τα ξενοδοχεία, η αναγνώρισή τους και η πετυχημένη πορεία τους εξαρτάται από τον δείκτη ικανοποίησης των πελατών. Για να εξασφαλίσουν λοιπόν τα υψηλότερα ποσοστά πληρότητας, τα ξενοδοχεία πρέπει να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία άνεσης, φαγητού και εξυπηρέτησης. Αυτό όμως προϋποθέτει τη βέλτιστη λειτουργία των στοιχείων υποδομής του ξενοδοχείου. Η θέρμανση, ο κλιματισμός, τα υδραυλικά συστήματα, η πυροπροστασία, η σωστή πρόσβαση και ασφαλής μετακίνηση των επισκεπτών-χρηστών της δομής είναι μερικά από αυτά.

Η τεχνολογία BIM κατέχει το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ξενοδοχείων. Οι μοναδικές του δυνατότητες ανίχνευσης αλληλεπικαλύψεων δομικών στοιχείων (clash detection) πριν από την κατασκευή εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Τα πλεονεκτήματά του βέβαια δεν σταματούν εδώ, αφού και μετά την κατασκευή χάρη στην ψηφιοποίηση των δομικών και οικοδομικών προϊόντων (με τη δημιουργία δεδομένων) η τεχνολογία προσφέρει στους ιδιοκτήτες του έργου την αποδοτικότερη διαχείριση των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων.
Ποιες είναι, λοιπόν, οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχιτέκτονες και κατασκευαστές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ξενοδοχείων και πώς το ΒΙΜ τούς βοηθά να τις ξεπεράσουν;

Η αναγνώριση των «συγκρούσεων» εξαλείφει τον επανασχεδιασμό
Οι λεγόμενες «συγκρούσεις», δηλαδή οι αλληλεπικαλύψεις διακοσμητικών, δομικών στοιχείων και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργική αξία των ξενοδοχειακών υποδομών, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη θέρμανση, τον κλιματισμό ή στα ηλεκτρολογικά συστήματα, απαιτώντας έτσι τον συχνό επανασχεδιασμό και τις κοστοβόρες διορθωτικές επεμβάσεις στο ολοκληρωμένο έργο.
Το BIM υποστηρίζει τη συνεργασία πολλών συντελεστών με εργαλεία όπως το Revit και το Navisworks κατά τα στάδια της προκατασκευής. Η προβολή των «συγκρούσεων» σε τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον βοηθά τους σχεδιαστές να επιλύσουν τις αλληλεπικαλύψεις προτού παραδώσουν τις τελικές μελέτες κατασκευής στους εργολάβους. Επίσης, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις καθιστώντας τον συνολικό σχεδιασμό του κτιρίου αποτελεσματικό, φιλικό προς τον χρήστη και οικονομικά αποδοτικό για τον ιδιοκτήτη.

Ακριβείς εκτιμήσεις κόστους
Ο συμβατικός τρόπος κατασκευής ενός ξενοδοχείου χωρίς ολοκληρωμένη εκτίμηση του κόστους και σύνταξη των μελετών του έργου έχει ως αποτέλεσμα τον επανασχεδιασμό της μελέτης και την αλόγιστη χρήση των υλικών, προκαλώντας καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και υπέρβαση του προϋπολογισμού, αντίστοιχα.
Η κατασκευή κτιρίων με διεπιστημονικά μοντέλα BIM που ανιχνεύουν τις «συγκρούσεις» εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κατασκευή με καλύτερο σχεδιασμό και εκτίμηση υλικών. Αυτό συμβάλλει στον προγραμματισμό του κόστους και των υλικών που θα απαιτηθούν.
Τα εργαλεία 3D BIM όπως το Revit, που ενσωματώνουν 4D προγραμματισμό και 5D εκτίμηση κόστους βοηθούν τους ενδιαφερόμενους μελετητές και κατασκευαστές να υπολογίζουν με ακρίβεια το είδος των υλικών και τις ποσότητες που θα χρειαστούν (BOM, BOQ). Έτσι, το ξενοδοχειακό έργο, και κάθε έργο, κατασκευάζεται εξοικονομώντας υλικά, πόρους και πολύτιμο χρόνο.

Ψηφιακή αποτύπωση σε ελάχιστο χρόνο
Οι συμβατικές διαδικασίες και παρεμβάσεις ανακαίνισης εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του ξενοδοχείου, χωρίς να μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα απαιτηθεί εκ νέου παρέμβαση στο κτίριο.
Εργασίες όπως η ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου, ή η αποκατάσταση ενός διατηρητέου κτιρίου, μπορεί να αποτυπωθεί με εξαιρετική ακρίβεια και σε ελάχιστο χρόνο μέσω του Laser Scanning. Η διαδικασία σάρωσης της κατασκευής αποδίδει ένα πολυπληθές νέφος σημείων τα οποία περιγράφουν με ακρίβεια χιλιοστού το κτίσμα. Για παράδειγμα, τα επιμέρους στοιχεία ενός κτιρίου αποτυπώνονται με τον τρόπο αυτό λεπτομερώς και μπορούν να διατηρηθούν σαν σημαντικά ιστορικά στοιχεία. Το νέφος αυτό (point cloud) χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη δημιουργία του ακριβούς τρισδιάστατου μοντέλου αλλά και δισδιάστατων απεικονίσεων που αποτελούν και το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό και την αποκατάστασή του.

Η λεπτομερής απεικόνιση του υφιστάμενου κελύφους συντελεί και σε έναν πιο ακριβή προϋπολογισμό του κόστους των εργασιών, περιορίζοντας το κόστος επιπρόσθετων εργασιών που προκύπτουν απροσδόκητα στην πορεία μιας ανακαίνισης. Η απόκτηση του συνόλου των πληροφοριών για την «as-built» κατάσταση του κτιρίου ενσωματώνεται στη συνέχεια στο BIM, το οποίο θα ακολουθεί την κατασκευή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το BIM περιέχει πληροφορίες τόσο για την υπάρχουσα κατάσταση όσο και για την επέμβαση στην κατασκευή και το αξιοποιούν οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί πριν την ανακαίνιση, αλλά και ο ιδιοκτήτης με τους υπεύθυνους για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου με αυτό το σκοπό.
Είτε πρόκειται για συλλογή 3D πληροφοριών με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας, είτε για αξιοποίηση των ποσοτικών πληροφοριών για τον υπολογισμό και προγραμματισμό του έργου, το Laser Scanning αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια των πληροφοριών ενός έργου αποκατάστασης.

Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης και «αποτυπώματος»
Τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα οι μεγάλες και ψηλές κατασκευές, καταναλώνουν υψηλά ποσοστά ενέργειας, έχοντας υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το ΒΙΜ όμως διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στη βιώσιμη αρχιτεκτονική, ενσωματώνοντας εργαλεία ενεργειακής ανάλυσης. Η διερεύνηση πολλαπλών προσομοιώσεων με πραγματικά δεδομένα είναι πολύτιμη για μία μελέτη, αλλά εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην φάση της λειτουργίας και συντήρησης – ένα κτίριο μπορεί να παραμείνει βιώσιμο μόνο εάν λειτουργεί και συντηρείται σωστά. Η σωστή λειτουργία και συντήρηση βασίζεται στην πληροφορία, στην πληρότητα και την άμεση πρόσβαση σε αυτήν και σε αυτό το σημείο το BIM, σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο καταγραφής και μεταφοράς της πληροφορίας COBie, προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες και υπόσχεται το μεγαλύτερο όφελος. Τέλος, στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των «πράσινων» κτιρίων συγκαταλέγεται και ο συνδυασμός των τεχνολογιών BIM και Internet of Things που δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης των συστημάτων και της γενικότερης ενεργειακής επίδοσης μιας εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο μέσα από το «ψηφιακό της δίδυμο» (Digital Twin).
Όλο και περισσότεροι επενδυτές του ξενοδοχειακού κλάδου ζητούν από τους μελετητές την εφαρμογή του ΒΙΜ στα στάδια της κατασκευής του έργου για όλα τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν. Οι λεπτομερείς τρισδιάστατες απεικονίσεις των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι ακριβείς εκτιμήσεις ποσότητας και κόστους για κάθε κτιριακό στοιχείο, καθιστούν το ΒΙΜ επιτακτική ανάγκη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων ξενοδοχείων.